DELA

Vi välkomnar banken tillbaka till Brändö

Det är ju bra skamligt av den som missunnar någon något. Det är ju en av dödssynderna. Dock känner vi oss missunnade av Ålandsbanken då man tog kontoret av oss och bankfröken blev arbetslös. Enligt Ålandstidningen går Ålandsbanken nu så bra att vi Brändöbor ser framemot att bankkontor öppnas här i Brändö igen. Ålandsbanken arbetar för hela Åland säger man i sin reklam till höger och vänster. Nu får Ålandsbanken visa sin goda vilja och visa att reklamen inte är något man bara hasplar ur sej, kommerserådet Anders Wiklöf har alltid värnat om de små i samhället och han har stor talan i Ålandsbankens göranden och låtanden. Vi här i Brändö vädrar vårluft och positivitet från Ålandsbankens sida.

KURRE I JURMO

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Utvecklingen går emot fysiska enmanskontor. Vi ser ett accelererande nyttjande av digitala lösningar för skötsel av dagliga bankärenden framom manuell service. Samtidigt ökar efterfrågan på bred ekonomisk rådgivning. Vi har frångått lokala enmanskontor för att det är utmanande att upprätthålla den breda rådgivningskompetens som efterfrågas samt av säkerhetsskäl. Det som kanske kan glädja Kurre är att vi under våren/försommaren planerar att besöka kommunerna med den blandning av kompetenser som efterfrågas.

MIKAEL MÖRN

DIREKTÖR, AFFÄRSOMRÅDE ÅLAND