DELA

Vi välkomnar alla

Vi kunde till vår stora glädje notera att Hugo Holmberg, ordförande för Ung Framtid Åland hade noterat vårt nya slagord Åländsk Demokrati – Trygghet och tradition. Märkligt nog ansåg han att vi är anti-Åland? Du kallar oss rasister. Vi kallar oss realister.

Att vilja hjälpa flyktingar närmare deras hem är inte anti-Åland. Det är för trygghet och för Åland. Vi välkomnar alla andra till Åland och har aldrig förordat stängda gränser. Vi vill också att ”Åland skall vara öppet för dig som individ, öppet för dina åsikter”. Men oberoende av vilka de är. Så är det inte i dag.

Vi kommer att lansera flera slagord. Nästa blir antagligen: Åländsk Demokrati – Alltid mitt i prick.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati