DELA

Vi väljer Sara till riksdagenFör fortsatt gott samarbete

Sara Kemetter kom in i åländsk politik som en stormvind. 2011 ställde hon upp i val för första gången och kom in både i stadens fullmäktige och som ersättare i Ålands lagting. Sedan dess har hon bland annat fått förtroendet att leda staden som första viceordförande i stadsstyrelsen, styrelseledamot i PAF och Mariehamns Hamn AB, ordförande i Mariehamns socialdemokrater och medlem i Finlands svenska folkting. Sara är en kraftfull person och politiker fylld av energi, vilja och mod. Hennes bakgrund som lärare och som facklig företrädare för lärarkåren har varit en stor resurs när det gäller utbildningspolitik och i den egenskapen har hon också lett partiets utbildningspolitiska arbetsgrupp.

Sara Kemetter har gjort Åland till sitt livsval. Här vill hon leva och bo och fostra sina barn. Hennes åtagande i politiken grundar sig på en uppriktig vilja att vara med och forma samhället så att vi både nu och i framtiden har ett Åland som är öppet, tolerant, solidariskt och framgångsrikt. För att utveckla Åland och självstyrelsen krävs ett gott samarbete med riket och dess beslutsfattare. Sara Kemetters vida kontaktnät i Finland är en resurs för att skapa allianser som är Åland till nytta.

Sara Kemetter skulle utan tvekan göra ett gott arbete i riksdagen. Därför är Sara vårt val den 19 april.

Det är viktigt att rösta på en socialdemokrat och de värderingar som socialdemokraterna representerar. Finland har fortfarande ett enormt arbete att göra för att skapa en stabil ekonomi och en hållbar konkurrenskraftig tillväxtpolitik. Det är viktigt att landet förändras, samtidigt som man värnar befolkningens intressen. Arbete åt alla och full sysselsättning är för oss det viktigaste. Nu gäller det att omvandla utbildningsundret i landet, med ledande PISA-resultat, till en framgångsrik ekonomisk utveckling. Landets fortsatta tvåspråkighet och svenskans ställning är också avgörande för framtiden och fortsatt goda relationer mellan Åland och riket.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater

Camilla Gunell, ordförande

Göte Winé, vice ordförande

Helena Flöjt-Josefsson, partisekreterare

Anders Hallbäck

Dan Jansén

Henrik Lagerberg

Isabella Sarling

Jeanette Blomqvist

Karl-Johan Fogelström

Linda Söderström

Maria Antman

Marika Kevin

Marjo Österberg

Martin Nilsson

Mia Hanström

Miina Fagerlund

Mikael Igge Holmberg

René Janetzko

Sanna Söderlund