DELA

Vi tror på Tobbens golfidé

Tobben Eliasson (c ) fortsätter oförtrutet sitt arbete för golfen på Åland. Den socialdemokratiska lagtingsgruppen välkomnar att det inom regeringspartierna finns någon som agerar och verkligen vill något.

Vi var mycket desillusionerade efter lagtingets beslut i december 2007 om att skrinlägga golfbanan i Godby/ Ämnäs efter allt arbete som lagts ner på markfrågor, planering och finansiering.
Åland måste öka sin attraktionskraft som turistdestination och där är golfen av stor betydelse. Fler turister gynnar den åländska ekonomin, sysselsättningen och välfärden.
Vi hoppas att Ålands golfklubb och näringslivet fortfarande kan ha förtroende för att lagtinget kan fatta ett hållbart beslut och att en golfbana inom en snar framtid kan förverkligas. Vi önskar Tobben Eliasson lycka till med att denna gång övertyga både sitt eget parti och sin regeringspart liberalerna.

Förtroendet för att politikerna kan samarbeta och nå resultat har satts på prov tillräckligt i golffrågan. Nu måste det komma ett beslut som håller!

Barbro Sundback (s)
Carina Aaltonen (s)
Camilla Gunell (s)