DELA

Vi tar inte bidraget för givet

Med anledning av artikeln ”Vad händer med Sunds prästgård” i fredagens Nya Åland önskar jag påpeka följande om kostnaderna:

Det handlar om en ansökan på nära 156 000 euro. Denna ansökan handlar om arkitekt-, vvs-och elritningar till en summa närmare 16 000 euro och offerter på el- och vvs-arbete på 140.000 euro. Arkitekten från Kyrkostyrelsen besökte Den Inre Oasen och församlingen den 2 oktober, då också Kulturbyråns representant var närvarande. Den Inre Oasens styrelse är tacksam om församlingen får bidrag från Kyrkostyrelsen till det nödvändigaste, det vill säga värme, vatten och el samt till arkitektparets ritning för förverkligandet av målsättningen.

Om man inte kan bevilja 80 procent av 156 000, men ändå väljer att ge något, så hoppas vi på fortsättning följande år för att kunna slutföra just det projektet. Vi hoppas men har inte på något sätt tagit för givet att vi skulle erhålla 156 000 euro och aldrig uttalat att vi i så fall skulle anhålla om mera nästa år.

En ansökan till Kyrkostyrelsen är alltid församlingarnas ansökningar. Det betyder att Den Inre Oasen samarbetar med Sund-Vårdö församling, vad ansökan till Kyrkostyrelsen beträffar, för att kunna restaurera den gamla anrika prästgården från 1788 till retreatgård. För att kunna erhålla medel från Kyrkostyrelsen ska det handla om mål och visioner gemensamma för församlingen och föreningen. I förlängningen kan Den Inre Oasens mål grupper ge både Sund-Vårdö församling och övriga församlingar och kyrkor samt företagspersonal på Åland och i Norden ett gott samarbete kring den enskilda människans välmående och upplevelse av vila och mening med livet.

Att det sedan efter det ovan nämnda handlar om renovering både av prästgården och ladugården till övernattningsutrymmen är följande ekonomiska fråga. Dio har skrivit under avtal på 25 år med tioåriga optioner med Sund-Vårdö församling. Vi hoppas här på större bidrag från fonder i landskapet och utanför. Eftersom retreat- och rekreationsverksamheten också kommer att rikta sig till företag med dess personal och till den enskilda människan, till olika åldersgrupper och verksamheter hoppas vi också på enskilda större donationer.

Föreningen ordnar egna retreater för allmänheten på Åland. Samtidigt åker medlemmar ofta både till Sverige och eget land på retreater. Det är sådana gånger som tankar på stöd och samarbete väckts.

Både i Sverige på olika retreatgårdar och på Snoan i Lappvik i Finland har man uttryckt glädje över vår förenings satsning på en vision som bär och håller. Det handlar om en oas på kristen grund, en plats att komma till för kreativ vila, för att finna meningen i sitt liv, bort från stress och oro.

MARIE-LOUISE NORDBERG
ORDFÖRANDE I DEN INRE OASEN