DELA

Vi tar ansvar för hela Åland

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell, landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

Nästa tilläggsbudget, som är påbörjad och utlovats senast inom juni månad, kommer att fokusera mycket på kommunerna och kommunalförbunden. Vi är medvetna om att dessa viktiga aktörer snart får både stora likviditets- och lönsamhetsproblem.

Nu kan vi dessutom konstatera att Ålands ekonomiska situation ser ännu mörkare ut. Allt händer så fort. Det enda säkra är att ingen vet hur djup lågkonjunkturen blir. Corona-effekten jämförs redan med verkningarna av finanskrisen 2008. Tyvärr kan konjunkturen dyka betydligt djupare. Allt hänger på hur vi själva och övriga världen lyckas bemästra vår osynliga fiende.

Vad jag sa i lagtinget, Camilla Gunell, angående vår ekonomiska situation var att det kan bli aktuellt att uppta lån, men att regeringen väljer att använda egna pengar först.

Med den vetskap jag har idag, bara en vecka efter att lagtinget godkänt tilläggsfinansiering om 32,8 miljoner euro, tror jag inte att landskapets egna reserver räcker till. Högst sannolikt måste även vi låna pengar för att klara det åländska samhället ur krisen.

Covid-19 kommer att slå hårt också mot kommunerna som kommer att behöva stöttas på flera olika sätt. Vi har idéer om hur det ska gå till och arbetar med utvärderingar. Exempel på vilka åtgärder som kan bli aktuella vet vi kanske bättre efter det möte vi har idag tillsammans med representanter för Mariehamns stad och kommunförbundet. Det är viktigt att lyssna på dem och höra vilka förslag de själva kommer med.

Kommunerna, kommunalförbunden, landskapet och våra bolag utgör tillsammans Ålands offentliga sektor. Landskapsregeringen ser till hela bilden. Just nu fokuserar vi 100 procent på att beskriva läget, analysera och överväga olika alternativ för att Åland ska få optimal nytta av de insatser vi gör. Vi tar alltså ansvar för hela landskapets ekonomi.

TOBBEN ELIASSON (C)

FINANSMINISTER