DELA

Vi stoppar inte huvudet i sanden

I en insändare i tidningen Åland den 22 april skriver Michele Ferrari (Lib) att han önskar se en konstruktiv debatt om kommunreformen. Ferrari konstaterar helt korrekt att kritiken mot kommunreformen varit hård ända sedan arbetet inleddes.

Att kritiken varit hård kan knappast vara förvånande, man kan inte ha förväntat sig att ålänningarna skulle lägga sig platta inför det faktum att man ville försvaga vår rätt till kommunalt självbestämmande.

Michele Ferrari påstår även att demokratin skulle må bättre av större kommunala enheter. För vem kan man fråga sig? De som upplever att de inte längre skulle kunna vara med och påverka framtiden i sin egen kommun är nog av en annan åsikt.

2018 ordnade 6 av våra kommuner folkomröstningar där alla utom en kommun röstade emot kommunreformen med en klar majoritet.

I ytterligare 3 kommuner ordnades en invånarenkät, kommunreformen lyckades inte ens få stöd av 30 procent från de som svarade på enkäterna.

Detta tydliga besked så valde den nuvarande landskapsregeringen att totalt ignorera med minst sagt kreativa bortförklaringar. Hur mådde demokratin av detta?

Vi som är emot kommunreformen stoppar inte huvudet i sanden vilket Michele Ferrari med flera vill antyda.

Vi vet att kommunreformen så som den är utformad inte går att genomföra och vi anser inte att kommunreformen är en lösning på framtidens utmaningar varken för demokratin eller välfärden.

Det är fullt möjligt att kommuner kan gå samman, men då måste initiativet komma från kommunerna själva och inte ovanifrån. Till exempel som år 2017 när Lemland och Lumparland begärde att få inleda en frivillig kommunindelningsutredning men som sedan avslogs av nuvarande landskapsregering.

Visst är det så att framtidens välfärd blir en utmaning och visst är det så att en del av våra mindre kommuner har det kämpigt med att till exempel hitta kandidater till kommunalvalen.

Men att fortsätta debattera en döende kommunreform leder ingen vart. Dessutom har nog alla argument från båda sidor redan framförts både i lagtinget, på insändarplats och i sociala medier.

Istället så hoppas jag att vi kan blicka framåt, undersöka andra realistiska lösningar och föra en konstruktiv debatt om alternativen.

JOHN FARELL (C)

LAGTINGSKANDIDAT