DELA

Vi stöder styrelsen!

De senaste dagarna har Jomalas fullmäktigeordförande Anders Eriksson (ÅF) framfört märkliga påståenden om kommunens sophantering. Påståenden som sedan korrigerats av kommunens styrelse i en faktaspäckad insändare. Vår uppfattning är att kommunstyrelsen arbetar seriöst och långsiktigt med frågan.

En överväldigande fullmäktigemajoritet stöder styrelsens fortsatta arbete och tar avstånd från Erikssons påståenden som tyvärr denna gång saknar förankring i verkligheten.

WILLE VALVE (MSÅ)

TAGE ERIKSSON (C)

ROGER ERIKSSON (LIB)

HEDVIG STENROS (S)