DELA

Vi stöder Sixten Ekstrand till biskop

Vi undertecknade präster på Åland stöder valet av Sixten Ekstrand till biskop. Vi vill framhålla hans digra meriter inom såväl akademi och kyrka och hans gedigna erfarenhet av att ha verkat som präst runtom i vårt stift. Åland känner han genom flera besök, släktanknytning och sitt aktiva intresse för skärgården och fritidssegling.

Sixten är teologiedoktor och docent och verkade flera år som forskningsledare vid Åbo Akademi innan han övergick till Borgå domkapitel och senare till direktorsskapet för Kyrkans central för det svenska arbetet.

Som teolog är Sixten särskilt inriktad på det andliga livets fördjupning, han nämner som en viktig inspirationskälla bland andra Dietrich Bonhoeffer, fängslad och avrättad av nazisterna och en av förgrundsgestalterna inom den så kallade Bekännelsekyrkan i Tyskland under nazitiden.

Som präster tror vi det är nödvändigt att kyrkan tar sitt andliga liv på allvar. Det är det enda som kan bära församlingarna genom de förändringsprocesser som oundvikligen kommer emot och det enda som i längden kan ge församlingarna det livsmod, hopp, den kraft och inspiration som behövs. Ofta upplever vi att dessa frågor hamnar i periferin i kyrkan. Sixten är den kandidat som tydligast lyft fram dessa frågor. Kombinerat med hans kompetens och erfarenhet är han den självklara kandidaten för oss. Vi behöver den framtidsvision Sixten står för.

ROGER SYRÉN
ALEXANDRA ÄNG
STEFAN ÄNG