DELA

Vi stöder Sara

Sara Kemetter är den bästa riksdagskandidaten för unga väljare. Sara är kandidaten som alltid fört en politik som lyfter människor, ser jämställdheten och allas lika värde som något viktigt. Sara har som utbildad lärare en gedigen kunskap om den åländska ungdomen och vet vilka deras problem är.

Hon har ett brett nätverk i riksdagen och kommer att samarbeta bra med de partier som jobbar för Ålands bästa.

Sara vill sänka skatterna för låg och medelinkomsttagare, hon ser vikten i att minska arbetslösheten. En procent mindre arbetslösa är värt en miljard i statens kassa. Ungdomar behöver arbete inte osäkerhet.

Sara är en företagsam politiker och för en politik vi stöder.

 

Ålands Socialdemokratiska Ungdom

Nelly Lindbom

Sebastian Österberg

Moa Gestberg

Tim Uhlenius

Jessy Hartvik

Simon Widman

Moa Clemes

Nicolas Panisse