DELA

Vi stöder Pekka Haavisto

I takt med globaliseringen och internationella samarbeten har vi blivit alltmer delaktiga i utrikespolitiken. Finlands president är Finlands och Ålands ansikte utåt, och det är därför speciellt viktigt att vi väljer en president med mångårig erfarenhet av och tolerans för olika folkgrupper och minoriteter i syfte att arbeta för mänskliga rättigheter.
Redan riksdagsledamot på 80-talet, partiet De grönas medgrundare och partiordförande under några år, första miljöministern i Europa och ordförande för Europeiska gröna partiet till -06. Specialsändebud i Afrikakriser och arbetar tidvis för FN i olika freds- och miljöfrågor. Pekka Haavisto har en lång lista med meriter.

Haavisto tar tydligt avstånd från homo- och främlingsfientlighet. Han tar parti speciellt för sexuella, språkliga och etniska minoriteter och tycker att skolorna borde behandla världsåskådningarna jämlik t, då vi i framtiden behöver alltmer kulturell förståelse. Man binder ihop ett land, en värld genom tolerans och förståelse för olikheter. I det resonemanget uppfattas självklart också svenskans ställning i Finland som viktig.

Vidare kämpar Haavisto enträget för att de förnyelsebara energikällorna tillsammans med energieffektivisering ska tränga ut kärn-, olje- och kolkraften. Framtiden är ekologisk, grön och hållbar.
Vi kommer därför att rösta på Pekka Haavisto, nr 2, till Finlands president.
Simon Holmström (Ob), Cita Nylund (Ob), Jessy Hartvik (Ob), Anders Holmberg (Ob), Gun-Mari Lindholm (Ob) Erica Scott (Ob), Maria Antman (S), Isabella Sarling (S), Barbro Sundback (S), Mia Hanström (S), Helena Flöjt (S), Kari Kärki (S), Carina Aaltonen (S), Henrik Lagerberg (S), Katrin Sjögren (Lib), Sune Alén (Lib), Martin Staf (Lib), Jonny Andersen (Lib), Ywonne Sjögren (Lib), Torsten Sundblom (Lib), Solveig Gestberg (Lib), Sture Mattsson (Lib), Folke Karlsson (Lib), Saija Petäjä (Lib), Kira Gustafsson, (Lib) Sven-Åke Gustavsson (Lib), Mikael Stjärnfelt (Lib), Anna Janson (Lib), Rauli Lehtinen (Lib), Inga-Lill Rögård (Lib), Lars Rögård (Lib), Raili Sergejeff (Lib), Eva Ekström-Andersen (Lib), Margareta Mattsson (Lib), Sture Eriksson (Åf), Sophy Elevall, Tommy Uhlin, Ida Kronholm, Patrik ”Putte” Häggblom