DELA

Vi stöder Juanita

Regnbågsfyren stöder Juanita Fagerholm-Urch i biskopsvalet.
Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren vill inför valet av nästa biskop för Borgå stift uttrycka sitt stöd för den åländska kyrkoherden och biskopskandidaten Juanita Fagerholm-Urch. Hon har vid upprepade tillfällen visat sitt stöd för hbt-rörelsen och uttalat sig i positiva ordalag till exempel i anslutning till lagförslaget om registrerat partnerskap och huruvida samkönade par ska tillåtas kyrklig välsignelse. Utöver en fördomsfri och ödmjuk syn i hbt-frågor representar hon en öppenhjärtlig och varm människosyn och ett klarsynt mod som vi i Regnbågsfyren gärna ser som egenskaper hos den kommande biskopen för Borgå stift.

Vi vill också hänvisa till www.regnbagsankan.fi där biskopsvalskandidaterna tagit ställning i regnbågsrelaterade ämnen. Regnbågsfyren önskar Juanita lycka till!
Med varma välgångsönskningar,
Regnbågsfyrens styrelse