DELA

Vi stöder golfklubbens satsning på Stornäset

Under de senaste 12 åren har det planerats för fler högkvalitativa golfbanor på Åland. Eftersom golfresenärerna har visat sig vara det i särklass lönsammaste besökssegmentet har merparten av våra medlemsföretag följt planerna med höga förväntningar och samtidigt med stor frustration över av att det tillsvidare inte har gett resultat.

Det är hög tid att gå från ord till handling. Därför förespråkar vi nu det alternativ som vi bedömer har de bästa ekonomiska förutsättningarna och således är närmast ett förverkligande.
Låt Ålands Golfklubb förverkliga den högklassiga 18-håls bana man planerar och vill bygga på Stornäset. Det är en satsning som vi är övertygade om att kommer att lyfta golfdestinationen Åland till en ny nivå och som också kommer att skapa förutsättningar till en behövlig kvalitetshöjning på boendesidan, samt påtagligt bidra till att förlänga turistsäsongen.

Finansutskottet, lagtinget och landskapsregeringen har under de tre senaste månaderna gått in för att upplåta Stornäset i Kastelholm för golf. De löftena är utmärkta och får vårt fulla stöd av flera skäl:
– Både Ålands Golfklubb och utomstående experter har konstaterat att det finns mycket goda naturella grundförutsättningar för att anlägga en ny högkvalitativ golfbana på Stornäset.
– Stornäsbanan byggs som ett slutet system och blir därför så klimatsmart som möjligt.
– Att skapa en helhet med 54 golfhål i en miljö som omges av varierande terräng med påtaglig havskontakt är extra intressant ur ett säljperspektiv. De ekonomiska skalfördelarna av att ha allt på ett och samma ställe blir betydande.
– Kastelholmsgolfen är redan idag ett starkt varumärke i Norden. Trots lågkonjunktur ökade intresset för anläggningen till 24.500 gästspelsrundor under säsongen 2009. Oss veterligen finns det ingen bana i Sverige eller i Finland som slår den siffran.

– Antalet golfare ökar i våra upptagningsområden. På den inhemska marknaden har kundtillväxten varit mycket stark under hela det gångna decenniet. Under golfsäsongen 2009 ökade antalet registrerade golfklubbsmedlemmar i Finland med 4 % till 138.000. Mer än hälften av de finska golfarna hör hemma i Ålands huvudsakliga kundupptagningsområde. I våra viktigaste svenska kundupptagningsområden i Stockholm, Uppland och Östergötland ökade under 2009 antalet klubbmedlemmar med några procent till 140.000.
– En golfturist spenderar cirka 200 euro per dygn, inräknat båtresan, vilket innebär att de årligen ger Åland en turistinkomst i storleksordningen 6 miljoner euro. Ett förverkligande av Stornäs-projektet resulterar med stor sannolikhet i en ökning av Ålands golfturisminkomster med 25 %.

Styrelsen för Visit Åland