DELA

Vi stöder Ålands Framtid

EFA grundaren Maurits Coppieters vision om ett folkens och nationernas Europa ligger till grund för vårt europeiska politiska parti ”European Free Alliance”. Solidaritet med icke representerade folkgrupper, självstyrda områden och nationer och att sammanlänka dem med Europa var och är alltjämt vår strävan. Denna strävan omfattar även det självstyrda Åland.
För oss är det därför viktigt att även Ålands lagtings önskemål förs fram på den europeiska arenan. För att detta ska ske måste Åland få en bättre representation i EU. Därför stöder vi vår EFA-medlem Ålands Framtid och dess kandidater i det kommande lagtingsvalet.

Betydelsen av att föra fram de åländska önskemålen i EU diskuterade vi med Ålands lantråd Viveka Eriksson i samband med att vår generalförsamlings sammanträdde i er ståtliga byggnad för demokrati – Ålands lagting.
Detta var ett av tre besök vi gjort till Ålandsöarna.

Så länge Åland inte har en egen plats i EU-parlamentet kommer våra 7 parlamentsmedlemmar att vara också era!
För en bättre framtid för Åland!
Högaktningsfullt
Eric Defoort
EFAs president