DELA

Vi står inte bakom ÅHS-nedskärningar

Landskapsregeringen aviserar ytterligare inbesparingar för Ålands Hälso-och sjukvård (ÅHS) även denna gång i miljonklassen. Enligt uppgift i lokalpressen bör ÅHS sänka sina kostnader med ytterligare 1,6 miljoner euro 2019 jämfört med 2018. Den minnesgode minns säkert att de tidigare sparkraven, även de i miljonklassen, ledde bland annat till att en specialavdelning stängdes ner helt och hållet.

Landskapsregeringen gör naturligtvis vilka prioriteringar de finner bäst men när man i lokalpressen kunnat läsa att ” det finns en politisk enighet om att ÅHS budget bör minskas till nästa år” väcker det förvåning. Den enigheten må kanske finnas inom landskapsregeringen ( liberaler, moderater och socialdemokrater) men Åländsk Center står inte bakom förslaget om ytterligare sparkrav i den storleksordningen.

Vi har i mångt och mycket en bra hälso- och sjukvård på Åland. Den vill vi fortsätta värna och utveckla alla ålänningar till fromma.

ÅLÄNDSK CENTER

LAGTINGSGRUPP OCH VERKSTÄLLANDE UTSKOTT