DELA

Vi som jobbar med människor värderas sämre

Det är en stor skam att Ålands landskapsregering inte förmår uppskatta och värdera vårdpersonalens arbete bättre.
Man premierar, hyllar och betalar gärna dyra konsultarvoden till människor som arbetar med döda ting, som tunnlar, broar, hus, aktier, fonder mm.(sådant som går att ersätta).
Medan människor som jobbar inom vården har händerna fulla av sina medmänniskor, av dig och mig, som tvättar och lägger om dina sår, som torkar blod och tårar, håller din hand när du är rädd och har ångest, som bokstavligen räddar livet på dig när du rullas in på en bår på akuten.
Det är dessa människor som hånas i slutet av varje månad när lönen betalas ut.

Har arbetat på ÅHS i över tjugo år och har under lika lång tid fått höra att ekonomin är dålig, vi är så många och att vi måste vänta. Men hur länge är det tänkt att vi ska skall vänta??
Känns som om arbetsgivaren vill förhala en arbetsvärdering, lönekartläggning och lönefö rhöjning hos vårdpersonalen med att åter igen tillsätta en arbetsgrupp.

Vill Ålands landskapsregering fortsätta med att erbjuda Ålands befolkning en kvalitativ vård med kompetent vårdpersonal så behöver man verkligen få ändan ur vagnen vad gäller vårdpersonalens löner.
Ni ska veta att det är sjukskötarbrist i hela Europa och att en tredjedel av Finlands sjukskötare jobbar med något annat. Det blir en dyrare lösning att anlita bemanningsföretag, så ha lite framförhållning, det betalar sig i slutändan.

Är trött på att vänta.
Även jag vill ha råd att kunna gå i pension.
Sjukskötare ÅHS