DELA

Vi skapar starka kommuner

Replik till Mikael Erickson.

Det är ju tydligt att du har viss oro inför kommunreformen. Låt mig försöka förklara varför den till större delen är obefogad, och i många fall missriktad.

Till att börja med så blir alla namn kvar, kommungränserna skiftar lite, men det ändrar ju inte att en person från Geta fortfarande är Getabo, bara i en större kommun. På samma sätt som en person från Kattby och en person från Haraldsby och en person från Kattby är medlemmar i samma kommun så är de kanske det tillsammans med en person från Pålsböle om ett tag. Inte ändrar det något på vilka de känner sig som. Vi är alla ålänningar i alla fall.

Sedan talar du länge om alla affärer som läggs ner, men som på något sätt ska räddas om man har en ”närbutik”. Men det stämmer ju inte, inte ens i Mariehamn som har befolkningsunderlaget så stämmer det.

När det fortfarande var 80-tal så fanns Pelles Livs, Maritas livs och ett dussintal andra småbutiker runt om i stan. De är alla borta nu. Istället far alla och handlar i stora kedjor, för att det är så vi människor fungerar. Under samma tid har många många skolor och daghem lagts ner på landsbygden, inte av illvilja, men för att de som ska vara i dem inte finns längre.

Som Mats Adamczak visade i sin insändare för ett par veckor sedan (5/3 2017) så är det inte barnfamiljer som flyttar till småkommunerna i första hand. Utan äldre.

Det andra som du och dina partikamrater envist förnekar är ju att hela Åland är en landsbygds/skärgårdsort. Än så länge har vi lyckats med att ha ökad inflyttning till Åland i stort, i motsats till småorter i våra närområden. Men det är inte en given sanning i framtiden.

Så, försök förstå att hela Åland är en avbefolkningshotad del av norden. Kommunreformen är inte något som görs på ”pin kiv” utan för att skapa starka, självbärande kommuner (skärgården åsido, den kommer alltid att behöva stöd för sin specifika situation) där det finns både ett befolkningsunderlag och en skattesats som gör att man inte till 50–60 procent förlitar sig på landskapsstöd.

Vi gör alltså kommunreformen för att stärka kommunerna, inte försvaga dem. För trots retoriken så finns det fler partier som ser till hela Ålands bästa än centern.

Igge Holmberg