DELA

Vi ska värna om välfärden inte spara sönder den

Den offentliga sektorn ska stå för trygghet i sämre tider. Trygghet är en av hörnstenarna i ett välfärdssamhälle. Vi Mariehamns Socialdemokrater är inte beredda att tumma på denna trygghet. Valresultatet i senaste kommunalval talade sitt tydliga språk. Vi kommer att fortsätta bry oss om våra grannar och grannars grannar och föra en ansvarsfull politik med vårt gemensamma bästa som mål.

Självklart skriver ingen rakt ut ”förstorade skolklasser” eller ”försämrade förhållanden för stadens personal” i en budget, däremot kan resultaten av ett osthyvelssparande vara just – försämrad service för medborgarna.
Det är i den vanliga individens vardag som indragningarna blir kännbara. Vi politiker måste ta ett nytt ansvarsgrepp om Mariehamn, och visa våra väljare att vi, trots den ekonomiska dalgången, vågar sträva uppåt och skapa en ekonomisk grund som ger oss en stad i utveckling – inte avveckling.

Att spara är alltid nödvändigt i ekonomiskt sämre tider, men vi socialdemokrater anser att sparandet måste balanseras med åtgärder som stimulerar och utvecklar. Vi ska värna om välfärden – inte spara sönder den.
Maria Antman,
stadsfullmäktigeledamot (S)