DELA

Vi ska inte förstöra Emmaus goda arbete

Enligt messaspalten är Emmaus rena plantskolan för socialdemokraterna och ”Så långt från Moderat politik som man kan komma!” Så menar då den anonyme messaren att omtanke och solidaritet är något som är främmande för moderaterna? När man ser på deras stadspolitik kan man tro att han har rätt.
För oss socialdemokrater är solidaritet inte ett dött ord. Och det är därför vi tänker längre än en enskild tomtförsäljning, vi ser både bakåt på vad Emmaus redan gjort för staden, det vill säga vilka vinster i både service och goodwill föreningen gett oss, och på vad det innebär att ha dem kvar, i säkerhet på egen mark i staden.
Emmaus kan inte jämföras med riskkapitalister som köper och säljer saker för snabb vinst, Emmaus tänker som vi, längre. För deras del handlar det om att trygga framtiden för att kunna hjälpa människor både på Åland och ute i världen. Inte om att köpa och sälja tomter i staden.
Det vi konstaterar är att i våra ögon pratar vi inte om ett stöd på 400.000 euro, det är pengar som redan kommit in, i arbetstimmar, i varor som återanvänds eller skeppats bort på Emmaus bekostnad istället för stadens, i reklam för Mariehamn.
Det handlar om det som från högerpolitikers håll kallas för ”flum”, de vinster och kostnader som inte kan visas upp i fina sifferstaplar men som likafullt finns där. Både som tillväxtstimulerande åtgärder och som förbättrad livskvalitet för samhället.
Det finns ett grundläggande missförstånd om vad socialdemokrati egentligen är. Socialdemokrati när den är som bäst är en rörelse som gör tvärtom. Det är politik som både utgår från verkligheten, och samtidigt orkar se grundläggande orättvisor.
Det gör vi nu med Emmaus. Är det möjligt att sälja just den tomten för lite högre pris än Emmaus bjuder, ja det skulle kanske gå. Men ingen vet egentligen hur mycket mer man kunde få.

Men, och här är kärnan, är det RÄTT att göra det, i beaktande av helhetssynen av allt vi vet om föreningen, platsen och betydelsen för stadens innevånare att den finns där, centralt och tillgängligt?
Här svarar vi nej, det är det inte. Vill någon göra annorlunda så tycker jag att lite bättre argument än ”Staden får kortsiktigt in 400 000 euro extra i en engångsumma”.
Vi får in mer än så med en halv procents skattehöjning om det är så att vi måste ha in pengar.
Emmaus goda arbete och stadens rykte skall vi inte förstöra genom en dumsnål försäljning.
Igge Holmberg (s)