DELA
Foto: Stefan ÖhbergFIMPNING SPARAR Om Tobakskampen lyckas få en tobaksanvändare per månad att sluta använda tobak skulle det medföra en besparing om nästan fyra miljoner euro för det åländska samhället, förtydligar insändarskribenten.

Vi satsar på förebyggande arbete

Ett klarläggande med anledningen av ledaren i Nyan 04.04.16

Forskarna L Roberts och B Lindgren vid Lunds universitets centrum för hälsoekonomi har beräknat att nettokostnaderna för en tobaksrökare med beaktande av bl.a samhällsinkomster från tobaksskatt, lägre pensionsutbetalningar och kostnader för viss social service för tobaksrökare pga förtida död, ökade samhällskostnader som följd av förhöjd sjukfrånvaro och större nyttjande av den offentliga hälso –och sjukvården var 100.000 euro /rökare under personens livstid och inte /år. Här har vi gjort ett otydligt(felaktigt) uttalande. Denna forskning gjordes 2001.

Om Tobakskampen under sina fyra projektår når målet att få en tobaksanvändare per månad att sluta använda tobak skulle det medföra en besparing om nästan fyra miljoner euro för det åländska samhället.

THL (Institutet för hälsa och välfärd) gav ut en rapport 2015 där de anger rökningen genom belastning på hälso-och sjukvården, eldsvådor, sjukfrånvaro, förtida död, samt inkomstöverföringar såsom sjukdagpenning kostade samhället totalt ca 1,5 miljarder år 2012 .

Vi håller med att skrämselpropaganda och hot om sjukdom och för tidig död inte är gångbart bland barn och ungdomar. Därför satsar vi nu på det förebyggande arbetet och talar om personlig ekonomi, utseende och andedräkt i huvudsak samt nyttan av att aldrig börja röka.

Tobakskampen/Tobaksfri Duo

Birgitta Hermans

ordf i projektgruppen