DELA

Vi satsar på barnen

Budgeten i Jomala är som bäst under behandling. Under tiden har en skrivning i budgeten om kosthållningen väckt många känslor. I skrivningen står att ”allmänna förvaltningen ska under 2014, i samråd med socialförvaltningen och skolförvaltningen, framarbeta förslag för att till senast 1.1.2015 skapa en kostenhet som ansvarar för en enhetlig mathållning och gemensamma matinköp för samtliga kök i förvaltningen”.

Skrivningen blev godkänd i kommunstyrelsen på grund av att styrelsen erfor om att det handlar om ett förslag i detta skede, där politiska beslut sedan skall fattas om hur vi vill ha maten organiserad på våra daghem och i våra skolor. Varför tjänstemännen i kommunen har lyft frågan beror på att de säger att de strider mot EU:s upphandlingsdirektiv där större enheter måste ha gemensam upphandling.

Frågorna från vår sida är ännu många och det är svårt att kunna säga någonting ännu innan man har sett förslaget. Dock är vi tveksamma till att dagis och skola behöver ses som en enda enhet. Om man vill behålla den goda kvalitén på maten som vi har på våra daghem och skolor, så kan man väl se varje enskilt dagis som en enda enhet och samma sak med skolorna. På det viset kanske man kan undgå EU:s upphandlingsdirektiv.

Om detta ändå inte är möjligt så vill vi nu från moderat håll, betona att man i möjligaste mån då ser till att barnen får närproducerad mat. På Åland finns idag inte så mycket ”ekologisk” odling, men i möjligaste mån då även ekologiskt. Vi har många företagare på Åland som producerar högkvalitativa råvaror och som är beroende av att de kan sälja till kommunerna. Vi vill inte slå undan benen för dessa. I så fall binder vi ris åt egen rygg.

Våra barn är vår framtid, varför vi Moderater i Jomala tycker att det är viktigt att de får i sig mat som vi vet var kommer ifrån. Inte några tomater som odlats i södra Spanien och transporterats hela vägen upp till Åland. Det är varken miljömässigt försvarbart eller hållbart.
Jomala kallar sig för framtidskommunen och med det menar vi bland annat att vi satsar på våra barn. Kommunen har under många år varit stolt över den kosthållning och den mat som serverats i både daghem och skolor. Vi vill att det fortsättningsvis skall vara på det viset.
Moderaterna i Jomala
Nina Danielsson
Dennis Jansson
Niklas Rajamäki