DELA

Vi säger nej

Budskapen från de andra etablerade partierna ökar och ökar. Senaste uppgifter är att Gunell vill att ”vi” skall ta emot 245 asylflyktingar ännu i år.

Enligt senaste uppgifter från finska migrationverket i september var 84% av asylsökande flyktingar från Irak. Ca 5% från Afganistan och Somalia. Endast 1,7% kom från Syrien. Enligt uppskattning var ca 90% män. Man kan ju undra varför kvinnor och barn stannar kvar, om förhållandena är så farliga?

På våren sade alla partier i Mariehamns stadsfullmäktige ja till nya flyktingar till staden.

Vi sade nej då på åhörarplats. Vi säger nej nu på kandidatplats. Och vi kommer säga nej även i fullmäktige och i lagtinget om ni ger oss ert förtroende.

Nej. Bara nej. Även om svensklärarna hånar oss. Även om svensklärarna säger att vi borde gå om skolan.

Det är nämligen så att om vi motiverar vårt nej, så får vi inte publicera våra insändare eftersom de då klassas som rasistiska.

Johan Boman, Ulf Damsten, Nils Manelius (ÅD)