DELA

Vi säger inte ”nej, nej, nej”

Minister Nina Fellman skriver: ”Nej, nu måste landskapsregeringen backa.” och

”Så, vad säger oppositionen? … Nej, nej och åter nej. Det går för snabbt. Det är för mycket. Det är med tvång. … Och: vi tänker inte vara med, för vi har sagt nej hela tiden.”

Men säger alla i oppositionen bara nej, nej nej?

I kommundebatten skrev jag i mitt manus (inte på lagtinget.ax ännu)

”för att vara tydlig och uppriktig, när det gäller den s.k. tvångslagen, så att både mina kolleger i oppositionen och ledamöterna i regeringsblocket vet var Åländsk demokrati står, så någon s.k. tvångslag, så kommer jag inte under några som helst omständigheter att rösta för en lag, som inte på något sätt på förhand godkänts av samtliga berörda fullmäktige och invånarna.

Det kan å ena sidan röra sig om beslut i fullmäktige och å andra sidan en enkät eller en folkomröstning.

Men detta är en såpass stor fråga att man inte bara kan hänvisa till att ”vi vann valet”. Det är faktiskt inte så enkelt att ”ni vann valet”. ”

För regeringen minskade antalet platser i lagtinget.

Detta sade jag framför NF i talarstolen och motiverade med ordet ”demokrati”.

Jag frågade även, varför inte det slutliga förslaget analyserades mot bakgrund av skattekraften i de olika tänkta kommunerna, men fick inget svar.

NF skriver: ”Kortrutt … genomförs … för att spara pengar och miljö. ”

I mitt manus skrev jag ”Detta bästa kolleger låter ju fantastiskt. Att vi kan spara in 150 miljoner genom att bygga en bro till en holme, som jag inte hört talas om. Varför bygger vi inte två? Man brukar säga att om något låter för bra för att vara sant, så är det oftast för bra. Så frågan är om detta är fakta eller alternativa fakta?”

”Men trots att minister Mika Nordberg redogjorde för att man gjort av med två miljoner i detta projekt, så räckte tydligen inte pengarna till någonslags kalkyl …”

Inför minister Mika Nordberg (och troligen NF) avslutade jag med:

”Jag vill göra detta väldigt tydligt. Jag är på inget sätt en skärgårdsrasist men som ekonom och som medlem av detta lagting kan jag inte godkänna en investeringsfullmakt om 40 miljoner euro utan denna nuvärdeskalkyl, som man påstår sig ha …

På lagtingets hemsida står att lagtinget skall övervaka landskapsregeringen.

Därför kräver jag att dessa kalkyler, skall presenteras för hela lagtinget, så att samtliga ledamöter kan fatta sitt beslut på basen av dessa kalkyler.

Det gäller 40 miljoner euro, inte 40.000.

Så NF. Åländsk Demokrati sade inte nej, utan framförde rimliga krav.

NF nämner förslaget till landskapsandelar.

Remissvaret från ÅD var i huvudsak positivt, men vi ville lägga ett mindre sparkrav på kommunerna, och kritiserade skatteutjämningen:

”Skattekompletteringsfaktorn är 0,9 eller 90% vilket riskerar att minska incitamenten i kommunerna att maximera skatteunderlaget. Denna faktor bör sänkas till 0,5 (50%) vilket kan ses som en 50 %-marginalskatt på skatteintäkter för kommunerna.”

Det var inte ”nej, nej, nej”.

NF avslutar:

”- en parlamentarisk referensgrupp tillsätts för att följa med och agera bollplank … Även om oppositionen i detta skede tackat nej till medverkan är dörren fortsatt öppen ….”

Även detta är fel. Åländsk Demokrati tackade ja och informerade även NF personligen.

Åländsk Demokrati är berett att ta debatten i lagtinget, i insändarspalterna och i den vingklippta parlamentariska referensgruppen.

Vi hoppas att NF är öppen att lyssna, och inte bara lägga färdiga svar i motståndarens mun.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati