DELA

Vi respekterar självbestämmandet

Efter att ha verkat i landskapspolitiken i snart 15 år som lagtingsledamot, minister och vicetalman blir jag sällan förvånad. Utmaningarna och problemen tenderar att återkomma om än i oregelbundna cykler och med delvis förändrad karaktär. Men aldrig tidigare har jag varit med om att enskilda ministrar via insändare samt att den samlade landskapsregeringen via massutskick till 6 olika kommuner aktivt försökt styra en intern kommunal angelägenhet – kommunalfolkomröstning den 28 januari. Landskapsregeringen har helt klart överskridit sina befogenheter både på en juridisk och moralisk nivå.

En folkomröstning är en kommunal angelägenhet och ska hanteras internt i kommunen (kommunallagen §35) . Men i sin iver att centralisera och demontera kommunerna är tydligen allt tillåtet för den liberalt ledda landskapsregeringen. Det klingar illa mot de egna skrivningarna i regeringsprogrammet ”Vi behöver en god och fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna. Det rör sig om allt från att ta fram lagstiftning och utvecklingsplaner till att föra en öppen och aktiv samhällsdiskussion”.

Centern respekterar det kommunala självbestämmandet och välkomnar frivilliga initiativ från berörda. Vi ser positivt på ett ökat samarbete mellan olika aktörer. Vi är inte eller främmande för en förändrad kommunstruktur men anser att initiativet skall komma från berörda inte som ett diktat från landskapsregeringen.

Jag vill uppmana alla invånare i Brändö, Eckerö, Hammarland, Saltvik, Sund och Vårdö att rösta och därigenom påverka er egen vardag och framtid. För oss som tror på att världens bästa vardag skapas nära dig och att hela Åland ska leva är din medverkan viktig.

Veronica Thörnroos
ordförande åländsk Center

Nya Åland har tagit del av det massutskick som Veronica Thörnroos (C) nämner i insändaren. Landskapsregeringen är inte avsändare utan har undertecknats av de tre regeringspartiernas ordförande, det vill säga Katrin Sjögren (Lib), Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) och Camilla Gunell (S).

De motiverar varför de står bakom ett framtida Åland bestående av fyra kommuner, redogör för den pågående processen och uppmanar massutskickets mottagare att läsa det material som finns på regeringens hemsida eller att fråga de tre regeringspartiernas representanter i den egna hemskommunen.

Red.