DELA

Vi oroar oss för samhällsklimatet

Vi lärare och personal vid Ålands lyceum vill uttrycka vår oro för ett hårdnande samhällsklimat, som har långtgående följder för våra ungas framtid. I samhällsdebatten finns nu tyvärr en tendens att spela ut olika sårbara grupper mot varandra. Därför vill vi här lyfta fram samhällets värdegrund och dess betydelse för en god, jämlik och ljus framtid.

Vi oroar oss för våra åländska ungas försämrade mående, som också syns i den stora undersökningen Hälsa i skolan från 2019. Särskilt oroar vi oss för den psykiska ohälsan, och för rapporteringen om sexualbrott bland unga på Åland. Dessutom står vi nu inför en ökande ekonomisk ojämlikhet för våra ungdomar i och med att gymnasiet på fastlandet blir kostnadsfritt.

Vi stöder allas lika rätt till ett jämställt och jämlikt bemötande och lika förutsättningar att leva och utvecklas i det åländska samhället. Vi vill därför betona att det är viktigt att fortsätta arbetet för jämställdhet mellan könen, och efterlyser utökade insatser för ungdomars psykiska och sexuella hälsa. Vi stöder också målmedvetna insatser för en kostnadsfri, jämlik gymnasieskola för våra åländska ungdomar.

I KOLLEGIET VID ÅLANDS LYCEUM:

EVA JOHANSSON

LEKTOR I SVENSKA OCH LITTERATUR

TOVE WALLER

LEKTOR I ENGELSKA OCH FRANSKA

ANNE ALMKVIST

LEKTOR I SVENSKA OCH LITTERATUR

JENNY POLVIANDER

STUDIEHANDLEDARE

FREDRIK TÖRNROOS

LEKTOR I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP, PROREKTOR

DAN HALDIN

IT-PEDAGOG

ANNA LEVANDER

STUDIEHANDLEDARE

CECILIA VALVE

IT-PEDAGOG

STIG WENNSTRÖM

LEKTOR I SVENSKA OCH LITTERATUR

CECILIA HÖGBACK

LEKTOR I HISTORIA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP

ULRIKA BACK

LEKTOR I SVENSKA OCH LITTERATUR

TOM RYDELL

LEKTOR I MATEMATIK OCH FYSIK

STAFFAN HOLMSTRÖM

LEKTOR I FILOSOFI, RELIGION OCH PSYKOLOGI

JESSIKA BJÖRKQVIST

TIMLÄRARE I FILOSOFI, RELIGION, LIVSÅSKÅDNING OCH PSYKOLOGI

TANJA REUTER-LINDÉN

LEKTOR I BILDKONST

SARA GREF

LEKTOR I ENGELSKA OCH SPANSKA

ELIS HÖGNÄS

TIMLÄRARE I HISTORIA, RELIGION OCH SAMHÄLLSKUNSKAP

JOSEFINE GRANHOLM-GLAD

LOGOPED

MARCUS KOSKINEN-HAGMAN

REKTOR

HELENA ENROOS

LEKTOR I SPANSKA OCH SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK

KENNETH SMULTER

LEKTOR I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP

ALEXANDRA LILLIE

TIMLÄRARE I MATEMATIK OCH FYSIK

BIRGITTA NORDLUND

LEKTOR I ENGELSKA OCH FRANSKA

JOHANNA NORDQVIST

LEKTOR I BIOLOGI, GEOGRAFI OCH KEMI

MARIA KAUNISMAA

LEKTOR I RYSKA OCH FINSKA

MAGNUS MELANDER

LEKTOR I ENGELSKA, SVENSKA OCH LITTERATUR

BJÖRN LINDQVIST

LEKTOR I FYSIK OCH MATEMATIK

GISELA BERGROTH

LEKTOR I FILOSOFI, HISTORIA, RELIGION OCH PSYKOLOGI

JOSEFINE GUSTAFSSON

TIMLÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA

MARIA WESTERHOLM

LEKTOR I FINSKA OCH TYSKA

DAN NORDMAN

LEKTOR I HISTORIA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP

ROBIN LUNDIN

LEKTOR I FYSIK OCH MATEMATIK

BIRGITTA LUNDBERG

LEKTOR I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP

KATARINA CEDERROOS

STUDIEKOORDINATOR

HILDA BERGROTH

TIMLÄRARE I BIOLOGI OCH KEMI

VIRGINIJA STEINER

BIBLIOTEKARIE

HANNAH SUMELIUS-NORDIN

TIMLÄRARE I GEOGRAFI OCH HISTORIA