DELA

Vi önskar enat barnskydd på Åland

Ett öppet brev till fullmäktige, styrelse och det organ som ansvarar för sociala frågor i de åländska kommunerna: Vi, som undertecknar det här brevet, vill tydligt framföra vår gemensamma önskan om ett enat barnskydd för Åland. Vi är övertygade om att det är den enda vägen att gå för att uppnå de förbättringar som vi ser som akut nödvändiga.

Vi är alla överens om, och så står det också i lagen, att föräldrarna har ansvaret för sina barn. Föräldrarna är barnens trygghet.

De ska ge barnet omsorg enligt barnets behov och bästa möjliga förutsättningar för en bra utveckling. Ibland uppstår situationer där föräldrarna behöver stöd och hjälp i den här uppgiften. I vissa allvarliga fall, där föräldrarna är förhindrade eller oförmögna att överhuvudtaget finnas till för sitt barn eller se barnets behov, är barnet ytterst utelämnat och sårbart.

Här är barnskyddet den enda myndighet som har mandat och ansvar att agera för att barnet ska få hjälp och bästa möjliga förutsättningar att leva ett bra liv, här och nu och i framtiden. Barnskyddsarbetet är oerhört viktigt och komplext.

Vi, som undertecknar det här brevet, möter ofta eller jobbar dagligen med utsatta barn och unga på Åland. Vi följer, och deltar i, barnens och familjernas kamp på nära håll.

Därför vill vi vara helt säkra på att ni, när ni fattar det viktiga beslutet om barnskyddets framtid, ska veta vad vi tycker och vilka argument vi har för den åsikten. Enligt vår bedömning kommer ett enat barnskydd att medföra förbättringar på följande områden:

Jämlikhet och rättsskydd . Alla barn och föräldrar har rätt till jämlik behandling och service i enlighet med gällande lagstiftning. Socialarbetare, familjehem och andra som utför viktiga uppdrag för barnskyddet har rätt att känna sig trygga i sina uppdrag.

Samverkan . EN myndighet för andra myndigheter och samarbetspartners att samverka med och skapa tillit till.

Rekrytering . Rekrytering av kompetent personal till barnskyddet på Åland är just nu svårt. Ett enat barnskydd med goda förutsättningar för arbetet skapar bättre möjligheter att rekrytera personal.

Specialisering . Barnskyddets arbete omfattar många olika specialområden. Möjligheterna för personalen att få nödvändig, planmässig fortbildning och möjligheter till specialisering ökar.

Kollegialt stöd Gynnar barnets ärende och personalens mående.

Tillgänglighet . En större enhet har klart bättre förutsättningar för att ha kontinuitet i service och insatser vid semestrar och sjukfrånvaro. En enhet att vända sig till vid oro för ett barn ger tydlighet och bättre tillgänglighet.

Kontinuitet . I barnskyddets arbete skapas förtroenden till utsatta barn och föräldrar. De här barnen har ofta många avsked och uppbrott i bagaget. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att minska risken för personal-omsättningar.

Uppföljning , utvärdering och utveckling. I dag samlar ÅSUB och Institutet för hälsa och välfärd viss statistik om barnskyddet på Åland, men det är viktigt att vi får bättre förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av barnskyddets arbete som helhet.

Janina Björni projektansvarig barnskydd/ familjevård Rädda Barnen på Åland, Mysan Sundqvist verksamhetsledare Ung Resurs, Marcus Quarnström handledare Ung Resurs, Jan Kankkonen handledare Ung Resurs, Kim Nordberg handledare Ung Resurs, Sussie Åvik ungdomslots Ung Resurs,. Tanja Rönnberg ungdomsarbetare Mariehamn, Henrik Löthman skolcoach Mariehamn, Åke Sigfrids klubbhuset Pelaren, Myra Forsström klubbhuset Pelaren, Henrik Väätäjä klubbhuset Pelaren, Mats Eriksson klubbhuset Pelaren, Antonia Weckman klubbhuset Pelaren, Ros-Marie Fagerlund klubbhuset Pelaren, Mona Verho skolhälsovårdare Studerandehälsan, Agneta Backman skolhälsovårdare Studerandehälsan, Linda Adolfsson skolkurator Studerandehälsan, Pernilla Silvander skolkurator Studerandehälsan, Marcus Karlsson skolkurator Studerandehälsan, Jhonina Lindqvist skolpsykolog, Studerandehälsan Sandra Jourdan ledande fältare Mariehamn, Simon Påvals fältare Mariehamn, Marcus Brandt fältare Mariehamn, Sandra Lindberg fältare, Mariehamn Inger Eriksson socialarbetare Lemland, Keijo Sjöblom socialchef Lemland, Marjo Österberg vik. socialchef Finström/Geta, Jessica Björn vik. socialchef Eckerö, Benjamin Sidorov t.f. socialarbetare Eckerö, Susann Peltonen socialsekreterare Sund/Vårdö, Anna Aakula socialarbetare Sund/Vårdö, Ulrika Holmlund vik. ledande socialarbetare barnskyddet Mariehamn/Jomala, Lotta Nordberg vik. socialarbetare Mariehamn/Jomala, Malin Söderberg vik. socialarbetare Mariehamn/Jomala, Katarina Dahl Aldeborg socialarbetare barnskyddet Mariehamn/Jomala, Linda Nordmyr föreståndare Tallbacken, Johanna Fellman socialfostrare Tallbacken, Rosita Kuhlman-Johansson barnomsorgsledare Lemland, Marit Janson specialbarnträdgårdslärare Lemland, Johanna Lang daghemsföreståndare Mariehamn, Rigmor Laurén familjeterapeut Folkhälsan på Åland, Tarja Gustafsson familjeterapeut Folkhälsan på Åland, Helena Wachowiak familjeterapeut Folkhälsan på Åland r.f. Tomas Urvas verksamhetsledare Finlands Röda Kors Ålands distrikt r.f. Ann Kvarnström samordnare för första hjälp och hälsovård Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Monica Hägerstrand-Selander samordnare för social verksamhet och mångkultur Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Carina Sjuls kanslisekreterare Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Olof Collin beredskapschef för Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Leif Jansson tidigare socialdirektör och verksamhetsledare vid FRK Ålands distrikt och sakkunnig vid Ålands förvaltningsdomstol, Susanne Broman verksamhetsledare Ålands handikappförbund,. Harriet Storsved Personligt ombud Ålands handikappförbund,. Gunnel Svedmyr överläkare Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) ÅHS, Tio Bäckblom psykolog BUP ÅHS, Annica Erickson sjukskötare, psykoterapeut BUP ÅHS, Jonas Jensen psykolog BUP ÅHS, Suzanne Öhberg psykoterapeut BUP ÅHS, Katarina Witting psykolog BUP ÅHS, Tove Nylund socialkurator BUP ÅHS, Sonja Dolke psykolog primärvården/barnrådgivningen ÅHS, Ingrid Eklund avdelningssköterska Mariehamns rådgivning ÅHS, Christina Cederhvarf skolhälsovårdare Mariehamn ÅHS, Christian Johansson barnläkare ÅHS, Maria Williams barnläkare ÅHS, Martina Holländer sjukskötare ÅHS, Linda Svensson sjukskötare ÅHS, Erika Borenius-Kankkonen ergoterapeut ÅHS, Stina-Sofia Piivek ergoterapeut ÅHS, Stella Österlund ergoterapeut ÅHS, Fia Hagelberg sjukskötare ÅHS, Thomas Erickson närvårdare ÅHS, Anne-Marie Grönqvist mentalvårdare ÅHS, Martina Lindholm-Eriksson sjukskötare ÅHS, Jonna Mäkelä ergoterapeut ÅHS, Inger Hagström-Johansson ergoterapeut ÅHS, Jeanette Hagman talterapeut ÅHS, Malin Johnsson fysioterapeut ÅHS, Janica Ingves sjukskötare ÅHS, Petra Franzèn-Holmberg skolhälsovårdare ÅHS, Charlotte Lindholm hälsovårdare Mariehamn ÅHS, Sandra Rasmussen habiliteringskoordinator ÅHS, Maria Säll-Öfverström rektor Ålands folkhögskola Inger Rosenberg-Mattsson rektor Ålands yrkesgymnasium, Pernilla Eriksson SVG ordförande teknik Ålands yrkesgymnasium, Jonna Grunér-Andersson studiehandledare Ålands yrkesgymnasium, Marcus Koskinen-Hagman rektor Ålands lyceum, Kenneth Smulter lärare Ålands lyceum, Anne Almkvist lärare Ålands lyceum, Jenny Polviander studiehandledare Ålands lyceum, Anna Levander studiehandledare Ålands lyceum, Petra Brunila biträdande rektor Övernäs skola, Gea Jansén biträdande rektor Strandnäs skola, Lynn Smith skolcoach GHS, Lisette Isaksson skolkurator GHS, Lina Cederberg skolpsykolog Norra Ålands högstadiedistrikt, Henrietta Törnroos socionomstuderande GHS, Mats Fors rektor GHS, Heli Pasanen skolhälsovårdare Godby högstadieskola, Lotta Angergård vik. verksamhetsledare Rädda Barnen på Åland, Gunilla Ekqvist ledare för Öppna förskolan Rädda Barnen på Åland, Linda Ehn lekterapeut Rädda Barnen på Åland, Dan Sundqvist vik. Barnens internet Rädda Barnen på Åland, Marika Harju vik. barnkonventionsansvarig Rädda Barnen på Åland.