DELA

Vi önskar arbetsro för DGH

Med anledning av olika uttalanden som gjorts i samband med tillsättandet av ordförande för Förbundsstyrelsen för De Gamlas Hem (DGH) önskar vi undertecknande göra ett uttalande.
Vi har suttit i Förbundsstyrelsen förra mandatperioden och sitter även i den nuvarande.
När man som politiker går in i en styrelse eller ett fullmäktige för ett organ som DGH är ett genuint intresse för äldreomsorg och för människors välbefinnande bland de viktigaste egenskaperna för att kunna utföra ett bra arbete. Enbart politiskt tillsatta styrelser befrämjar sällan livet för den enskilde människan.
Anders Karlsson har som Jomalas representant suttit i fullmäktige för DGH i många år. Han har genom sin erfarenhet av politiskt arbete, sitt stora hjärta och förmågan att sätta den lilla människan i fokus gjort ett ovärderligt arbete för DGH och dess utveckling.
Att sitta som Jomalas representant i DGH medför ett stort ansvar eftersom Jomala är största ägaren och sitter på nästan hälften av rösterna. Fel person på den platsen kan bli ödesdiger för framtida DGH.

Med tanke på den turbulenta tid som de senaste fyra åren varit på DGH, med den arbetstyngd som varit och den negativa uppmärksamhet som riktats mot DGH, så är det märkligt att ordförandeposten helt plötsligt blivit så intressant. Är det nu det ”genuina intresset” för äldreomsorgen som vaknat eller har vi hamnat mitt i ett politiskt ” rävspel”?
Vi som varit med under den här tunga tiden önskar ingenting annat än att få arbetsro för att bygga upp ett modernt äldreboeende, med de gamla i fokus.
Vi kan bara beklaga att Anders Karlsson nu lämnat arbetet för DGH och önskar honom lycka till i framtiden.
Susanne Nordberg
Annsofi Joelsson