Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vi måste värna om läraryrkets status

Lärarna är fortfarande ett av de viktigaste yrken i vårt samhälle. Lärarna är vår bästa resurs i det förebyggande arbetet men det påförs hela tiden mer och mer arbete och samtidigt ställs det hårda krav på goda resultat i våra skolor. Det har sparats för mycket inom skolan och idag går våra lärare på knäna. Arbetssituationen i många klasser är ohållbar. Många elever kräver individuella och specialpedagogiska lösningar.

Vi måste värna om läraryrkets status. Vi behöver attraktiva anställningsvillkor och en konkurrenskraftig lön. Vi måste också skapa arbetsro och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för lärare och rektorer. Det räcker inte med att grundskolelagen nu är klubbad, utan extra resurser måste prioriteras så att alla elever får den undervisning de har rätt till. Jag kommer aktivt att fortsätta arbetat för skolornas bästa. Här behöver även landskapsandelssystemet ses över så att alla barn oberoende av vilken kommun de bor i får den undervisning de behöver.

Sara Kemetter (S)