DELA

Vi måste tänka större – allåländskt

Kommunerna behöver inte slås ihop för att överleva. Det är vi politiker som måste lyfta blicken, tänka större och ha ett i vidare perspektiv när vi fattar beslut. Vi måste samverka i högre grad och kommunicera med varandra. Tänka allåländskt.
Landskapsandelsreformen som nyligen godkänts av lagtinget har som mål att öka utrymmet för att utveckla den kommunala servicen. En utveckling som kommer att ställa större krav på kommunpolitikerna. Den kan leda till nya former av både samarbete och samgående.
FS och sossarna vill att kommunerna skall sammanslås. Man talar bland annat om effektiviseringar, inbesparingar och höjd kompetens.

Är det kommunsammanslagningar som är verktyget för att uppnå det? Jag befarar att det kan leda till att stor energi måste läggas på att försvara sin del av Åland istället för att ha närdemokrati som garant för att alla delar av Åland fungerar till gagn för helheten. Åland behöver en stark stad och en levande landsbygd och skärgård.
Britt Lundberg (c)
Ett allåländskt alternativ