DELA

Vi måste sätta Finlands ekonomi i skick!

Vi står inför en utmanande riksdagsperiod i Finland där den ekonomiska situationen är allvarlig. De offentliga underskotten är höga och arbetslösheten är över 10 procent. Vi måste därför bedriva en skattepolitik och företagarvänlig politik som uppmuntrar till arbete och som gör livet lättare för företagande. Det här är av stor vikt också för Åland.

Jag tror varken att höjda skatter eller hårda nedskärningar är rätt recept för att ta Finland ur krisen eftersom båda åtgärder skulle äventyra tillväxten och försämra den redan nu dåliga köpkraften.

Just därför behöver vi en tredje väg som innebär att vi justerar systemet för beskattningen så att det uppmuntrar människor att jobba och driva företag. För små och medelinkomsttagare skulle en ökning av arbetsinkomstsavdraget vara en konkret åtgärd. Samtidigt måste vi balansera statsfinanserna med utgiftsbesparingar och minska på onödig byråkrati som idag hämmar företagande.

Den viktigaste slutsatsen vi kan dra från de dåliga ekonomiska prognoserna vi sett under den senaste tiden är att det kommer att vara omöjligt att återställa den offentliga ekonomin om vi inte skyndar på tillväxten. Jag använder medvetet uttrycket skynda på, eftersom det är precis vad vi kan göra med de rätta politiska besluten.

Vi behöver ett långsiktig ekonomiskt program med tre målsättningar: att återuppliva företagandet, förstärka exporten och förbättra sysselsättningen.

Vi får inte ge upp vid en tillväxtfart på en procent. Vi kan göra bättre. För att det ska vara möjligt måste vi komma till ett samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare – ”ett nytt förbund” mellan arbete och företagande. Denna uppgift måste vara av högsta prioritet för den nya regeringen.

Regeringen och arbetsmarknadsparterna – arbetsgivarna och fackförbunden – måste bygga upp en bred överenskommelse som tillåter att vi nu kan fatta svåra beslut och som får alla att sträva åt samma håll, utan konflikter på arbetsmarknaden. Det behövs också en regering med ett aktivt ledarskap och där hela regeringen jobbar mot samma mål.

På Åland har vi en arbetslöshet under 4 procent och vi kunde fungera som en inspirationskälla för hela landet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi också påverkas direkt och indirekt via det ekonomiska läget i riket. Det är således i Ålands starka intresse att vi får ekonomin i skick och att klumpsumman kan trygga välfärden i framtiden.

Jag är redo att bära ansvar för det i nästa riksdag.

Mats Löfström

Riksdagskandidat