DELA

Vi måste salta i Knutsbodabacken

Jag undrar lite smått hur dom som bestämmer över våra vägar i landskapet, inte förstår att vi måste salta i Knutsbodabacken samt sänka hastigheten i inte bara i Haraldsby utan hela vägen från Bomarsund och genom Tosarby och Finby.

Inte bara under vintern när det är halt utan även under sommartid. Detta för att när jag och en vän sitter ute på hans sommarstugas gård i Tosarby kommer det helt plötsligt en motorcykel i alldeles för högfart och det slår lock för våra öron av ljudet.

Och i Knutsboda vintertid har mina kollegor på renhållningen väldigt svårt att bromsa i halkan. Det är inte bara i Knutsbodabacken utan överlag längs hela Lemlandsdsvägen.

Är det inte dags att gör något åt det nu rent konkret i stället för att säga att vi ska titta på det. Ska en olycka måsta hända på de ställen jag nämner i denna insändare innan ni gör något åt problemen instället för att bara snacka.

Anonym bilist