DELA

Vi måste rätta mun efter matsäcken

Tunnelkommitten gav sitt slutbetänkande i mars. Enligt den har en tvåfilig tunnel en kostnadsram på 216 miljoner euro, enligt den 85:e percentilen. Detta betyder att sannolikheten att den blir dyrare är 15 procent och att den blir billigare är 85 procent.

Åländsk Demokrati är för en tunnel till Föglö, men vi måste beakta de ekonomiska realiteterna.

Åländsk Demokrati skrev i en reservation att ”det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga en tvåfilig tunnel till Föglö för 216 miljoner med nuvarande trafik”, som i dagsläget uppgår till 417 fordon per dag under året i medeltal.

Hur går man då vidare? Att nu begära in offerter för ett tunnelbygge är ett ekonomiskt självmord. Då ingen vet hur berget ser ut, så skulle offerterna prissättas med en hög risk och det kan hända att priset blir över 250 miljoner euro. Om kärnborrningar genomförs, så kan prislappen sjunka betydligt, då mycket tyder på att berget inte är i så dåligt, som vissa hävdar. Dessa provborrningar kunde genomföras av en allians där både landskapsregeringen och kommande tunnelintressenter finns representerade.

Samtidigt som offerter för tunnelbygget bjuds in kan ett finansbolag sondera marknaden för finansieringen av projektet. I reservationen från Åländsk demokrati föreslår vi 40 års betalningstid och självfallet med fast ränta. Riskpremien för ett landskap utan lån torde bli väldigt låg och vi behöver inte bekymra oss över höjda räntor i framtiden utan vi kan utnyttja det historiskt låga ränteläget. Precis som alla med rörlig boränta i dagens läge borde byta till fast ränta för lång tid framöver.

Efter 40 år är tunneln betald men kan användas i många år ännu.

Även om prislappen blir under 200 miljoner euro, så anser vi att den är för hög med tanke på trafikmängden. I debatten kan vi läsa att de på Färöarna har byggt en tunnel på 11 kilometer. Den har en beräknad trafik om 9 000 fordon per dygn. Inte 417 som vi har.

Från tunnelbetänkandet framgår att tunnelalternativet är 130 miljoner euro dyrare under en 40-års period. Planen är att skillnaden skall finansieras med en tunnelavgift om 4,90 euro per enkelresa. Blir trafiken mindre så måste avgifterna höjas. Vi tror att skärgårdsborna kan acceptera en avgift för tunneln då servicenivån stiger, men är tveksamma till om finansieringen kan räcka.

Enligt prognosen skall trafiken vara 2 500 fordon per dag om 20 år och att trafiken skall uppgå till 6 000 fordon per dygn år 2066. Vi anser inte att detta är realistiskt.

Det finns andra alternativa källor till bidragsfinansiering, som kunde sänka investeringskostnaden radikalt, men dessa är osäkra.

Om prislappen inte blir lägre så kvarstår vårt alternativ i reservationen; en enfilig tunnel. Enligt uppgift är det billigare att bygga två tunnlar med en fil än en tunnel med två filer. Vi kunde alltså bygga en mindre tunnel nu och sedan en till om 20 år, då trafiken ökat. Vi hoppas att alternativet med en enfilig tunnel finns med i landskapsregeringens tunnelmeddelande till lagtinget.

Det tar tio minuter att köra igenom tunneln och med trafikljus kunde trafiken gå med 15-20 minuters mellanrum från / till Föglö. Ingen bokning. Ingen risk att bli akterseglad på grund av fulla sommarfärjor. Trafik dygnet runt utan matpauser. En tunnel kunde ge tätare trafik på södra linjen. Servicenivån skulle förbättras rejält, men investeringen är 100 miljoner mindre.

Vi från Åländsk demokrati vill stöda en ekonomiskt förnuftig tunnel till Föglö. Det innebär rejäla stöd för en dubbeltunnel eller en enkel tunnel till Föglö. Vi måste rätta mun efter matsäcken.

STEPHAN TOIVONEN,

PARTIORDFÖRANDE

JOHAN LINDSTRÖM

LAGTINGSLEDAMOT

THOMAS DAHLGREN

KOMMUNFULLMÄKTIGE KÖKAR