DELA

Vi måste prioritera

Barbro Sundback (S) klargör i en insändare 3 oktober med all önskvärd tydlighet att kultur- och fritidsnämnden enbart sett på fotbollens och friidrottens behov när de föreslog en investering i storleksklassen 3 miljoner euro. Den frågan har nämnden utrett med den äran.

I fullmäktige har vi dock i uppdrag att se till hela staden varför jag ville återremittera ärendet för att få mer information om miljömässiga, ekonomiska och idrottsliga konsekvenser.

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna så konstaterar jag att stadens investeringstakt är hög, vi har på kort tid byggt bland annat Övernäs skola, daghemmet i Horelli, Ålandsvägenbygget pågår som bäst liksom Pommerndockan. En rad projekt av olika storlek står dessutom på kö. Vi har ett stort ansvar över skattebetalarnas pengar. Min uppfattning är att de ska hanteras med respekt vilket innebär att man måste prioritera.

Fullmäktige har nu gett stadsstyrelsen ett utredningsuppdrag om en separering av friidrotten och fotbollen. Jag kommer fortsättningsvis att arbeta för att frågan ska analyseras från ett bredare perspektiv.

Ingrid Johansson

Mariehamnsliberalerna