DELA

Vi måste öka kunskapen

Jo. Människor ska vara lika mycket värda oavsett kön eller annan bakgrund!

Tyvärr lever vi i en tid där så inte är fallet. Det finns strukturell diskriminering som drabbar kvinnor och olika minoriteter, men också män.

Runa Lisa Jansson har helt rätt i att kvinnor måste stödja varandra och att de inte alltid sker. Att ifrågasätta att någon form av kvinnorörelse inte gör vad den ska leder dock ingenvart.

Inte heller påståendet att ingen stödjer kvinnor i de fall då förövaren har utomnordisk härkomst. Det är dessutom inte sant.

På Åland finns Ålands feministparaply – ett nätverk för jämställdhet som organiserar både kvinnor och män som på sin fritid arbetar för jämställdhet.

I Feministparaplyet kan alla som vill engagera sig och ställer sig bakom feminismens idé att samhället är ojämställt, att man vill göra något åt det och att man ser att det handlar om strukturer som missgynnar människor på olika sätt utifrån de kön man fått tilldelat.

I Feministparaplyet har vi människor som engagerar sig i olika frågor kring hur samhället bättre kan ta sitt ansvar för att inte orättvisorna ska fortsätta. Där finns utrymme för fler som vill göra skillnad.

Vi kommer under våren bland annat att diskutera med den nya brottsoffermyndigheten, med diskrimineringsombudsmannen och på andra olika sätt utveckla arbete för utsatta kvinnor. Vi gör ingen skillnad på offers eller förövares bakgrund. Efter #metoo är det väl tydligare än någonsin att våld mot kvinnor förekommer i relationer oavsett kulturell, etnisk eller social bakgrund. Oavsett ålder, boendeort eller funktionalitet. Det är också klart att förövaren oftast är någon i ens närhet, inte den okända mannen i skogen eller det mörka hörnet av vägen.

Att hacka på att andra kvinnor inte gör något, inte gör tillräckligt eller fokuserar på fel saker är en vanlig strategi mot kvinnor och mot jämställdhetsarbete. Vi menar att både kvinnor och män måste öka kunskapen, förändra sig själva och sin omgivning. Både genom hur de agerar i sin egen vardag och genom att engagera sig för olika frågor som kan förbättra, så att vi så snabbt som möjligt når ett jämställt samhälle där ingen utsätts för fysiskt eller psykiskt- våld i några relationer, och där våra barn och vi själva får 1000 möjligheter istället för 2.

Vi kommer under våren arbeta fram en modell för hur vi ska kunna engagera en grupp volontärer som kan stödja utsatta kvinnor och flickor, utan att för den skull ta över samhället ansvar. Kanske Runa Lisa och andra vill komma med i det arbetet. Här behövs många olika typer av människor.

Feministparaplyets styrelse

P.S. #metoo-kampanjen på Åland var självklart öppen för alla kvinnor och icke binära som sökte medlemskap genom en vän eller genom oss som administrerade den. De som inte fick komma med eller blev borttagna i gruppen var de som inte följde spelreglerna utan spred andras inlägg och kommentarer utanför gruppen.