DELA

Vi måste ha avfallshantering som följer lagen

Barbro Sundback (S) har från talarstolen i lagtinget kallat oss som skrivit insändare om felaktigheter i hanteringen av avfall och konsumentförpackningar genom åren för inkompetenta och att vi inte tillför något. På vilket sätt menar du Barbro att undertecknad är inkompetent eftersom det nu har kommit upp i dager att jag från första början har haft rätt hela vägen?

Nu verkar det som om politikerna försöker få till det att kravet på näringslivet har uppkommit under de senare åren genom ändringar i avfallslagen men producentansvar för konsumentförpackningar började gälla på Åland 1 januari 2007. I drygt 14 år har det åländska näringslivet helt medvetet låtit de åländska hushållen stå för deras åtaganden inklusive kostnaden. Hur har det varit möjligt? Ja bra fråga men det är ganska uppenbart att de 4 största politiska partierna har sett till att det inte har kommit upp på agendan desto mer. Troligtvis så har de inte velat ta konfrontationen med näringslivet för de skulle såklart direkt ha ställt frågan att vad i h-e har ni ställt till med för dethär tänker vi inte befatta oss med. Därför har man istället valt att föra över det hela till de åländska hushållen som vanligtvis godkänner det mesta utan att knorra för de vill kunna lita på att det görs rätt.

Har jag fel i mina antaganden?

 

Minister Alfons Röblom (HI) nämner att frågan inte är alldeles enkel men det är fel för det är verkligen enkelt att få det rätt det vill säga bara att läsa lagen innantill. Nu är det näringslivet som skall se till att det blir rätt och det skall ske utan politisk inblandning. Enda ni politiker skall blanda er i och kanske bilda en arbetsgrupp kring är för att reda upp den felaktiga/olagliga faktureringen av avfallsavgifterna som pågått sedan 1 januari 2007.

 

Producentansvaret för konsumentförpackningar är och har varit 100 procent på producenter/importörer från 1 januari 2007 och förändringarna som är på kommande träder ikraft tidigast år 2023. Det betyder att det är producenterna/importörerna som skall handha insamlingssystemen, efter hanteringen och finansieringen (finns inget oklart i den frågan).

Proans vd Tomas Boedeker säger att det är konstigt att inte felaktigheterna har diskuterats tidigare! Han är varken döv eller blind så förstår inte att det har kunnat gå honom förbi för både undertecknad, Mikael Stjärnfelt och Erik Brunström otaliga gånger har påpekat om det som är fel på alla möjliga ställen i cirka 15 års tid! Ingen verkar avgå självmant men jag får inte ihop det att Mise ordförande Anna Holmström och Proans vd Tomas Boedeker kan sitta kvar på sina poster.

 

Att kommunalförbundet Mise har en verksamhetsledare som uppenbarligen inte vill följa den åländska avfallslagen är ju i sig anmärkningsvärt. Sofie Dahlsten har visioner om hur det hela skall skötas vilket i och för sig inte är fel men tyvärr så stöder varken EU-direktiv eller den åländska avfallslagen hennes vision. Kan hon fortsätta på sin post eftersom kommunalförbundet Mises uppgift är uttryckligen att se till att kommuninvånarna har en avfallshantering som följer gällande lag?

Det som har skett inom den åländska avfallshanteringen under cirka 15 års tid måste väl anses vara det största rättshaveriet som har skett på Åland någonsin?

KRISTER A. MARTELL