DELA

Vi måste föregå med gott exempel

Hållbart initiativ kommer att finnas på plats på FN:s stora klimatkonferens (COP26) i Glasgow. Vi gör det då mänskligheten befinner sig i ett brytningsskede efter 60 år av långsamma klimatåtgärder vilket nu måste mötas med politiskt mod.

Det krävdes många ansträngningar för att efter 30 år från de första klimatlarmen underteckna Kyotoprotokollet. Ytterligare ett decennium krävdes för miljöorganisationerna att komma på banan på allvar. Det var först 2015 som världens ledare kunde enas i Parisavtalets temperaturmål om att hålla uppvärmningen under 2 grader med sikte på 1,5 grader.

 

IPCC:s senaste rapport visar med tydlighet att de globala utsläppen måste halveras till 2030 och neutraliseras till 2050 för att mänskligheten ska ha en chans att undvika de allra värsta konsekvenserna av klimatkrisen.

Efter att Kina förra året meddelade de nya klimatmålen var många bedömares förhoppning att det kolberoende landet snabbt skulle fasa ut sin kolkraft. Den kinesiska energiomställningen har dock kantats av svårigheter vilket föranlett mongoliska och kinesiska gruvor att nyligen öka sin kolbrytning.

Rysslands svaga klimatambitioner är också upprörande. Uppskattningsvis 15-20 procent av de ryska exportintäkterna kommer från olja och naturgas, en andel som Kreml anser viktig i säkerhetspolitiken. Ryssland har dessutom redan svårigheter att förstärka kolsänkorna när permafrosten nu tinar i en allt snabbare takt, med större metanutsläpp att vänta.

USA har fortfarande en lång resa att genomföra för att vända på skutan efter Trump-administrationens paller och jål.

Indien lobbar för att FN inte ännu ska tala för gott om utfasning av fossila bränslen. Bakgrunden är det starka beroendet av kolkraft, vilket man vill kvarhålla så länge det tätt befolkade landet genomför sin socio-ekonomiska expansion.

COP26:s värdland Storbritannien hör också till de som sopar obekväma men nödvändiga åtaganden under mattan. Förra veckan släppte regeringens specialenhet för beteendeinterventioner en forskningsrapport om de beteendeförändringar som måste till för att nå netto-noll målet 2050. Regeringen fick snabbt återkalla rapporten då den var för politiskt känslig. Allt tal om att minska på köttkonsumtion och resande väcker fortfarande starka reaktioner.

 

Trots Kyotoprotokollet är de globala utsläppen snart 60 procent högre idag än år 1990. Trots Parisavtalet har världens länder ännu inte lagt upp tillräckliga klimatmål. De länder som har klimatmål verkar i stort blunda för de åtgärder som krävs.

Hela världen sätter sin tilltro till FN:s klimatkonferens i Glasgow COP26 som ska förhandla fram utformningen av Parisavtalets regelbok. Man förväntar sig också att många länder ska uttala nya klimatmål åtföljt av konkreta åtgärder.

Det finns också åtminstone två skäl för hopp. För det första har vi långt mycket mer kunskap nu. För 60 år sedan hade vi inte kunskap om de verktyg som fungerar och inte. Flera länder, inte minst önationer, bär vittnesmål om hur en snabb omställning kan gestalta sig. För det andra kan vi se att politiken på allvar har kommit på banan av en aktiv medborgarrörelse. Nu kan man inte längre komma undan med svepskäl utan att möta politiskt motstånd, särskilt inte med en växande ungdomsrörelse.

Världens länder har aldrig tidigare haft bättre förutsättningar än nu att göra vad som krävs. Nu gäller det bara att uppbåda politiskt mod. Det viktigaste vi kan göra från Åland, Finland och Norden för att skapa mod är att själva föregå med gott exempel och välkomna omställningen.

SIMON HOLMSTRÖM (HI)

LAGTINGSLEDAMOT

MEDLEM AV NORDISKA RÅDETS DELEGATION TILL COP26

ALFONS RÖBLOM (HI)

UTVECKLINGSMINISTER ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

MEDLEM AV FINLANDS DELEGATION TILL COP26