DELA

Vi måste bli bättre på att hjälpa närståendevårdarna

Barbro Sundback skrev en insändare den 25.3 om rätten till hemtjänst/hemservice när du är närståendevårdare och jag kan inte annat än hålla med henne i hennes tankar. Som närståendevårdare så delas du in i tre olika kategorier allt beroende på vilken vårdnivå som din anhörige du vårdar behöver och får betalt därefter.

När du vårdar i den högsta kategorin ja ibland även den näst högsta så vårdar du personer som kräver enormt mycket av dig. Vårdar du en person med till exempel långt gången demens så krävs det mycket av dig. Här behöver samhället och kommunerna se till att alla olika steg i vården finns på plats. Det betyder att kommunen förstås ska informera om din rätt att få ersättning som närståendevårdare men även att det ska finnas adekvat avlastning och dagverksamhet att få. Sedan behöver vi se hur vi på bästa möjliga sätt kan stöda de som vårdar någon hemma ännu mera. Där anser jag att hemservice vore ett enkelt sätt att göra det på. Kommunerna behöver ta hand om närståendevårdarna på bästa sätt. Utan den omvårdnaden av våra närståendevårdare så kommer våra utmaningar att bli ännu större då vårt samhälle är helt beroende av dem. Lagstiftningen för närståendevårdarna kommer att behövas uppdateras och göras om de närmsta åren och det hoppas jag att den nuvarande regeringen prioriterar.

Jag hoppas och tror att vi på Åland fortsätter att förbättra förutsättningarna så mycket vi bara kan och att man från regeringens sida ser fördelen med att reglera så det blir liknande ersättningar och förutsättningar för närståendevårdare runt om på hela Åland. Det ska inte spela någon roll var du bor. Du som närståendevårdare ska värdesättas för den resurs du är och vi som samhälle måste hitta smartare sätt att hjälpa er som vårdar era anhöriga på bättre sätt!

ANNETTE HOLMBERG-JANSSON (MSÅ)

LAGTINGSLEDAMOT