DELA

Vi måste arbeta för en förändring

Kurre i Jurmo ställer en öppen fråga till mig och andra i Nya Åland den 7 juli gällande chaufförers färdskrivare. Frågan är relevant.

Arbetstiderna för chaufförer i yrkestrafik är reglerade av säkerhetsskäl för att chauffören inte ska bli för trött och för att konkurrensen inte ska medföra oacceptabla arbetsförhållanden. För att säkerställa att de lagstadgade pauserna följs finns s.k. färdskrivare som kontinuerligt registrerar körhastigheten samt kör- och vilotider. De här bestämmelserna är reglerade på EU-nivå och är därför inget som riksdagen kan ändra på egen hand.

Färdskrivarnas snäva tidsregleringar, bristen på flexibilitet och bristen på rastplatser skapar dock problem för yrkeschaufförer. Att en chaufför tvingas ta en rast då den bara har några kilometer kvar till slutdestinationen eller en färja visar att systemet idag är för oflexiblelt. Det skapar enbart mer frustration än hjälper trafiksäkerheten. Det finns också ett stort behov av fler rastplatser kring vägarna då det kan vara långt emellan dem och att vissa rastplatser sedan är överfulla. Dessutom är det otroligt viktigt att råda bot på otryggheten vid vissa rastplatser där det idag helt enkelt inte är tryggt att ta paus. Det här är dock framförallt problem utanför Finlands gränser och därför inget som Finland direkt kan göra något åt förutom att aktivt påtala problemen till andra länders regeringar och myndigheter.

Jag har påtalat för regeringen att det måste göras aktivt och ställde bland annat ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Anne Berner i september 2016 om färdskrivare och rastplatser. Spörsmålet och svaret finns publicerat på riksdagens hemsida. Jag har också inofficiellt varit i kontakt med myndigheterna om saken. Minister Berner svarade att större flexibilitet i rättsakterna om körtider skulle förbättra chaufförernas situation när det inte finns någon möjlighet att stanna för paus, men hon konstaterade samtidigt att de aktuella EU förordningarna lämnar mycket lite utrymme för egna nationella undantag.

Transportsektorn har stor betydelse för Finlands ekonomi och måste flyta på utan onödig byråkrati, men utan att kränka trafiksäkerheten. Frågan är viktig, men det är inget som Finland ensamt kan ändra på, utan man måste hålla sig inom det nationella utrymme som EU-rätten medger och det är där vi måste arbeta för förändringar. Europaparlamentet har också nyligen uppmärksammat den här problematiken om opraktiska bestämmelser vad gäller just vilotider när chauffören endast har ett fåtal kilometer kvar till sin slutdestination. Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta hänsyn till detta när de reviderar den aktuella förordningen, något som jag är rätt säker på att Finland också kommer stöda. Vi fortsätter att aktivt arbeta för förbättringar gällande detta även om det tyvärr är rätt lite som vi direkt från riksdagens sida kan göra åt saken. Jag önskar dig en skön fortsättning på sommaren.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Medlem av riksdagens kommunikationsutskott