DELA

Vi måste alla hjälpa till

Vi står inför en flyktingrörelse av närmast ofantliga mått. Tiotals miljoner människor tvingas nu lämna sina hem på flykt undan krig, fattigdom och hunger.

Vi européer har alla en skyldighet att hjälpa våra medmänniskor i deras nöd.

Liberalerna uppmanar ålänningarna att öppna sina hjärtan och hjälpa till så mycket som var och en förmår.

Liberalerna uppmanar också alla politiker ute i de åländska kommunerna att säkerställa sig om att de kommunala integrationsplanerna är antagna och att respektive kommun gör sig beredd att göra sin insats för en utökad mottagning av flyktingar. Var och en kommun efter sin förmåga och utifrån sina resurser. Också här når vi bättre och snabbare resultat om vi samarbetar och samordnar våra resurser.

För Liberalerna

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

Silvana Fagerholm-Sjöblom