DELA

Vi lyssnar på väljarna och är villiga att kompromissa

Socialdemokraterna i Mariehamn vill diskutera sakfrågor och vi vill mariehamnarnas bästa. Under det gångna året har vi drivit frågorna enligt de vallöften vi gav. Vår uppgift som politiker är att lyssna på sina väljare och representera deras åsikter. Därför blev stadsplanen för Apalängen så viktig för oss. Socialdemokraterna sympatiserar med de kringboendes önskemål och tog hänsyn till deras boendemiljö.

Mariehamns socialdemokrater har valt att föra en politik som är tydlig och konsekvent. Vi kommer med egna och konstruktiva förslag och ibland får vi stöd och ibland inte. Socialdemokraterna är intresserade av att kompromissa och i en kompromiss måste alla parter ge och ta.
Stadens ekonomi är mycket ansträngd och vi har föreslagit en skattehöjning för att få ekonomin i balans och för att vi inte ska behöva skära ner i verksamheterna. Vi vet att många mariehamnare stöder vår linje: hellre skattehöjning än allvarliga försämringar i serviceutbudet. Vi lyssnar även på stadens personal. Den nya flyttkarusellen har av stadsledningen isolerats från all politisk styrning. Toppstyrningen utan politisk medverkan är policyn för dagen.

Socialdemokraterna i Mariehamn kommer att fortsatt arbeta för social rättvisa, jämställdhet och stärkande av den kommunala demokratin i staden. De bästa lösningarna beaktar alla intressenters åsikter och behov. I kommunalpolitiken är därför kompromisser och konsensus att föredra framom konfrontation och splittring. Vi är beredda att föra en sådan politik förutsatt att också våra åsikter beaktas av majoriteten.
Sara Kemetter (S)
Ordförande för Mariehamns socialdemokrater