DELA

Vi lyssnar på mariehamnarna

Stadsfullmäktige skall på tisdag behandla förslaget till stadsplan och tomtindelning på den så kallade Apalängen öster om Svibyviken, där det enligt planerna ska byggas ett med Mariehamnsmått gigantiskt flerbostadshus. Idag är området betesmark – miljön är mycket vacker och det gränsar till ett skyddat naturområde med värdefull våtmark.
Debatten har i veckan gått het och socialdemokraterna har blivit beskyllda för både det ena och det andra i veckans tidningar. Socialdemokraterna har ingenting emot att området bebyggs, fast då tycker vi att det skall bebyggas med egnahems- och radhus. Det skulle passa bättre in i området och stadsbilden.

Det är positivt att det finns en efterfråga på studentboende i Mariehamn. Vi har dock velat se ett sådant boende närmare skolorna. Vi har dessutom hävdat att efterfrågan på studentbostäder inte är så stort att det behövs så här många lägenheter. Under ärendets behandling har det även klargjorts att bostäderna inte i första hand kommer att byggas för studenter.
Socialdemokraterna är inte i opposition utan vi tänker längre och lyssnar på stadens invånare. Det är ju den förtroendevaldas främsta uppgift.
Sara Kemetter (S),
Stadsstyrelsens första viceordförande