DELA

Vi längtar efter er

I den rådande coronapandemin är det ingen hemlighet eller överraskning att många verksamheter har det mycket svårt och lider kraftigt. Det är en svår tid då både människoliv och företags framtid står på spel. Som krögare och verksam inom turismbranschen är läget otroligt allvarligt och vi slåss nu för att turismnäringen på Åland överhuvudtaget ska överleva.

Enligt Åsub är turismen Ålands viktigaste exportnäring. Vart femte jobb inom den privata sektorn är kopplat till turismen. Om restauranger, hotell och andra turismverksamheter måste stänga för gott försvinner arbetstillfällen, livsverk och drömmar. Som en följdeffekt av detta berörs och drabbas också en mängd underleverantörer negativt, för att inte tala om förluster i form av skatteintäkter. De negativa konsekvenserna kommer att påverka hela samhället långt in i framtiden.

Vi vill förstås öppna våra verksamheter, som vi under många år byggt upp. Men för att öppna behöver vi redskap. Vi behöver nu få reda på vilka förutsättningar och restriktioner som kommer att gälla. Vad betyder om man bestämmer till exempel max sällskap på 50 personer? Är det per restaurang? Per rum? Per sällskap som bokar? Och vilka öppettider gäller? Vi behöver nu snabba och klara beslut, vi kan inte vänta längre. Vi kan inte öppna våra restauranger på en vecka, när vi inte vet vilka restriktioner som gäller och hur mycket personal vi ska återanställa.

Vi vill rikta ett stort tack till alla ålänningar som stöder det lokala. Vårt utbud av restauranger, boenden och upplevelser är i stort sett magnifikt. Vi behöver ert stöd, och vi behöver även turisterna.

Förstås vill vi öppna våra restauranger, hotell och andra turismverksamheter och vi gör det inte för att vi är pengahungriga, giriga eller ignoranta inför den pandemi som sprider sig över världen. Vi vill göra det för att rädda våra verksamheter som vi under många år byggt upp.

Vi vill göra det för att rädda de arbetstillfällen som vi har skapat. Vi vill göra det för våra gäster som efterfrågar vår service igen. Vi vill göra det för att vi vill att alla ålänningar ska ha ett rikt utbud och få service i alla åländska kommuner. Vi vill göra det för att överleva.

HUBERTUS VON FRENCKELL, ANN-LOUISE DJUPSUND, CAROLINE LEPISTÖ, STIG GRÖNLUND, JENNY BJÖRKLUND, DENNIS JANSSON, ZAIDA BLOMSTERLUND