DELA

Vi klarar utmaningarna med samarbete och samförstånd

Utmaningarna är stora den kommande mandatperioden. Ett omfattande förändringsarbete väntar en ny kraftfull regering. Utmaningarna kräver att åländska politiker kan söka samförståndslösningar och visa kompromissvilja för långsiktiga och hållbara resultat.
Kommunerna måste på allvar diskutera sin situation, analysera sin skattekraft och sina framtidsutsikter. En kommun måste vara tillräckligt stark för att långsiktigt klara en åldrande befolkning och nya krav.

Partierna ska söka samsyn i kommunfrågan och i stället för att uppröra befolkningen och hota med indragen service ska man säga som det är: Om närservicen för alla ska tryggas i alla delar av landskapet måste vi se över strukturerna och skapa mer effektiva former för serviceproduktionen. Befolkningen kan vara trygg i att förändring inte betyder försämring. Reformen är ett sätt att säkerställa skola och omsorger, för ökad kompetens, likvärdig behandling och ökad rättsäkerhet.
Skattekraften ska också ge utrymme för en framtidsinriktad politik med satsningar på näringsliv, arbetsplatser, kultur, skola och omsorger. Vi ser Åland som en helhet. Samarbetet måste öka och särintressen skjutas åt sidan om vi ska vara framgångsrika.

Vi ska vara realister när det gäller ekonomin, men inte låta oss panikslås. Åland ska fortsätta att utvecklas som ett tryggt nordiskt välfärdssamhälle. Vi kan inte enbart spara oss ur ekonomiska trångmål, vi måste också satsa, stimulera och jobba oss framåt. Näringslivet och landskapet ska samverka och göra en gemensam kraftsamling för ökad tillväxt och flera jobb. Arbetsmarknaden behöver fler utbildade människor och integrationen av nya ålänningar ska förbättras.
Vi sparar inte på gamla, barn och sjuka. Inte kan man heller spara sig till en levande skärgård eller ett renare hav. Vi prioriterar allmän tandvård för mänskors hälsa och ekonomi. En tandläkarräkning kan i dag gräva djupa hål i hushållskassan. Ålänningarna ska ha minst samma förmåner som alla andra i vårt land, så länge vi betalar lika mycket i skatt. Det prutar vi inte på.

Camilla Gunell,

Socialdemokraterna