DELA

Vi kan stoppa regeringens tvångspolitik

Vi får inte välja själva.

Någon annan bestämmer vad och vem vi ska tillhöra.

Genom tvång.

Känns det bra?

Det var alltså detta vi röstade fram i valet 2015:

  • Tvångssammanslagning av våra 16 kommuner till fyra, utan att ens ge kommunerna tid/chans till frivilligt samgående?
  •  En ny kommunkarta utan någon som helst ekonomiskt utredning/kalkyl på att reformen blir billigare och bättre?
  • Minska våra möjligheten att påverka närdemokratin?
  • Inskränka vår rätt som kommuninvånare att bestämma själva?

Om inte, är det dags att säga ifrån.

Ålands Framtid står för frihet att bestämma själv; för oss ålänningar som nation likaväl som för alla kommuninvånares rätt till grundlagsenlig kommunal självstyrelse.

Den åländska regeringens förslag till tvångslag för en ny kommunindelning kör över allt vad självbestämmande heter och för tankarna till maktfullkomlighet där överhögheten lockar folkmassorna med ekonomiska medel för att bygga nya kommunpalats i syfte att köpa sig lojalitet och koncentrera makten.

Hur kan regeringens löfte om 12 miljoner i bidrag till kommunerna för tvångssammanslagning plötsligt göra servicen mer kostnadseffektiv? Det finns inga som helst belägg för det. Ändå tillåts socialistdiktatoriska krafter härska på det, åtminstone på pappret, borgerliga Åland.

Ålands Framtid kämpar för individens frihet kommer med alla medel som står till buds att motarbeta tvångslagen och sätter, med tillit om kommande parlamentarisk makt, hoppet till att lagen fälls i presidentens granskning med hänvisning till grundlagen.

Ålands Framtid

STIG KOTTELIN

AXEL JONSSON

PIA ERIKSSON

GUNDER ANDERSSON

ANDREAS QVARNSTRÖM

PEGGY ERIKSSON

ANDERS ERIKSSON

HANNA SEGERSTRÖM

ROLF GRANLUND

JONNY LANDSTRÖM