DELA

Vi kan sänka skatten

Vi har bolagiserat , sparat, omorganiserat och fått in mer skatteintäkter än förväntat i staden, t.ex. kan man i bokslutet för år 2014 se att skatteintäkterna blev rejält högre än budgeterat. Nu fick vi också veta att vi under årets första åtta månader fått in ca: 2,2 miljoner euro mer än budgeterat.

Stadsfullmäktige har gett oss en fullmakt att uppta ytterligare lån om 5,8 miljoner. Detta har vi inte behövt göra utan nu finns det planer på att amortera 2-3 miljoner euro istället.

Genom att fortsätta på den inslagna vägen med bl.a. bolagisering av vissa verksamheter, en effektivare offentlig sektor och rätt satsningar på tillväxt bedömer vi att man kan sänka skatten redan år 2016 och ville därför ha en skyndsam beredning av frågan. Detta röstades tyvärr ner av Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna.

Vi ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt av stadsborna.

Petri Carlsson

Christina von Hertzen

Moderat Samling för Mariehamn