DELA

Vi kan inte leva över våra tillgångar

Det är trevligt att finansminister Mats Perämaa (Lib) tar del i den ekonomiska debatten. Men när han påstår att ”Genast då finanskrisen slog till vidtogs åtgärder för att minska på landskapets budgetutgifter” blir det inte lika rolig längre. För det stämmer inte, den som följt de politiska debatterna vet att landskapsregeringen, ännu under hösten 2008, bestämt hävdade att finanskrisen inte skulle beröra Åland. En klart felaktig analys som naturligtvis sköt upp nödvändiga åtgärder med ett helt år. Och som stått det åländska samhället dyrt.

Däremot stämmer det att landskapet ännu inte tagit upp externa lån. Därför att landskapsregeringen håller på att tömma landskapets kassa helt och hållet och kvar är ett samlat budgetunderskott på närmare 90 miljoner euro nästa år, vilket utgör nästan en tredjedel av landskapsbudgeten.
Också det att regeringen fört en konsekvent konjunkturpolitik stämmer också. Man har under hela regeringsperioden låtit det åländska näringslivet, ensamt och i motvind, få kämpa på utan någon som helst näringspolitik.
Om allt detta är ”framgångsrik ekonomisk politik” så är vi ålänningar riktigt illa ute. Särskilt som ni liberaler ju går till val med budskapet att ni tänker fortsätta på samma sätt. Denna ”framgångsrika ekonomiska politik” gör att landskapsregeringen till exempel inte har utrymme att finansiera den så kallade ”finlandskabeln” utan måste skicka hela räkningen direkt till hushållen och näringslivet på Åland.
Låga arbetslöshetssiffror är inte landskapsregeringens förtjänst om man bortser från att landskapet är en stor arbetsgivare. Utan något vi ska tacka ett driftigt åländskt näringsliv för och en befolkning som inte stannat hemma utan arbete utan sökt sig arbete på annat håll.

Bästa Perämaa. Vi i Ålands Framtid ser alltid folk rakt och ärligt i ögonen. Det vi hela tiden framhållit är att vi vill gå igenom alla verksamheter med syftet att skapa så god kostnadseffektivitet som möjligt. Vi kräver en stram budgetdisciplin. Vi kräver att det ska finnas tillförlitliga kostnadsberäkningar för både investeringarna och driften i alla större landskapsprojekt. För vi kan inte leva över våra tillgångar hur länge som helst. Konsekvensen av detta ser vi exempel på varje dag i media.
Vi vill ha en kompetens inom förvaltningen som gör att landskapet inte tvingas betala miljoner för dumheter som asfaltmassor och fartygsprojekt som går på grund. Kompetens som behövs för att hålla landskapet borta från ständigt återkommande dyra juridiska processer.
Rolf Granlund
Ålands Framtid