DELA

Vi kan hjälpa den finska ekonomin?

I många år har vi fått höra att vi som bor på Åland, är tärande på den finska ekonomin. Nu igen dimper en utredning ner från finansministeriet (FM) som försöker visar hur mycket vi ålänningar kostar finska staten. Och hur lite vi betalar i skatter. Rapporten som Finansministeriet tagit fram visar att Åland kostar finska staten mer än alla finska regioner. Vi som bor på Åland kostar staten 4 449 euro per person medan medelkostnaden per person i finska regioner är 1 147 euro per person och år. Men varje förnuftigt tänkande människa förstår att ålänningarna omöjligen kan kosta nästan fyra gånger mer än genomsnittsfinländaren.

I rapporten kan man läsa att Ålands bruttonationalprodukt (BNP) är 45 500 euro per person medan den i Finland är 37 500 euro per person. Det betyder att vi på Åland har en BNP på 1,3 miljarder och Finlands BNP är 206 miljarder. Då kan vi på ett ganska övergripande, enkelt sätt räkna ut ungefär hur mycket skatter som genereras och som vi betalar, utgående från BNP. Det gör man genom att använda något som kallas skattegrad eller skattetryck i ett land.

Skattegraden eller skattetrycket i Finland är cirka 44 procent av BNP enligt ekonomifakta. Om man multiplicerar Åland BNP 1,3 miljarder med skattegraden 44 procent så genererar Åland cirka 570 miljoner i skatter, inklusive kommunalskatter och socialskyddsavgifter mm.

I finska statens bokslut kan man kontrollera att det här resonemanget stämmer genom att multiplicera BNP 206 miljarder med 44 procent. Om man vill se det på det här sättet är den åländska skattebasen god och skattekraften tillräcklig för att finansierar det åländska samhällets förpliktelser och åtaganden.

Men även om vi på Åland med både sunt förnuft och faktaunderlag kan visa att vi med råge betalar för oss kan man undra varför Finland återkommande beskyller Åland för att vara en tärande del men ändå inte låter Åland sköta sin egen ekonomi? Då skulle man ju slippa de utsugande ålänningarna.

Axel Jonsson

Rolf Granlund

Ålands Framtid