DELA

Vi kan göra mycket!

Mariehamn är för mig en mycket vacker och hemtrevlig stad. Denna uppfattning delar jag säkerligen med många av våra sommarturister och även med Mariehamnare som stolta visar upp sin praktfulla kulturmiljö.

Det känns tråkigt att läsa att moderaternas riksdagskandidat bara finner ett ”krystat sparande av gamla hus och en splittrad stadsbild” när han ser sig om i Mariehamn (Nyan 4.4.2011). Detta uttalande har väckt reaktioner hos våra stadsarkitekter som under sin yrkeskarriär gjort sitt yttersta för att bevara stadskulturen och stadens identitet (Nyan 4.4.2011). En riksdagskandidat måste inse att kulturvärde är ett mycket bredare begrepp. Det omfattar förutom bevarandet av ekonomiskt inriktade kulturarv, så som sjöfarten och skärgårdsnäringarna, även mjukare arv. I riksdagen måste man ha ett sinne för helhet samt förstå sammanhang och konsekvenser av sina beslut.

Mariehamns socialdemokrater har alltid haft en helhetssyn och prioriterat skola, vård och omsorg. Ett framtida samhälle har råd med människor. Kulturvärden och de sociala värderingarna står inte i konflikt med varandra. Moderaternas kandidat Isaksson blandar ihop två helt skilda diskussioner. Varför fatta kortsiktiga och bestående beslut som har stora konsekvenser inom skola, vård, omsorg och även stadsbilden?
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet