DELA

Vi kan bättre

8 mars den internationella kvinnodagen.

Detta skall vara en dag att för kvinnor att se fram emot men är det egentligen på det viset? Varför firar vi den internationella kvinnodagen, är det av samma orsak som vi firade fastlagstisdagen med bulle i tisdags?

NEJ det är en dag för att uppmärksamma att det över hela världen är så att kvinnor har mindre makt, inflytande, pengar och utbildning än män. Påminna oss om att det är mycket kvar att utföra för att skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Samtidigt vill jag inte att vi får se en utveckling som kantrar över åt andra hållet.

På Åland har vi kommit långt, fem av sju lagtingspartier leds numera av kvinnor. Även på övriga politiskt ledande positioner i landskapspolitiken ser vi många duktiga kvinnor, fler än män. Hur det ser ut på den kommunala nivån kan vara värt att följa upp.

Men det måste också vara viktigt att respektera kvinnan. Just i debatterna som sker, mer intensivt under ett valår, måste vi komma ihåg att respektera varandra och speciellt kvinnorna. Unga som gamla. Samtalstonen måste bli bättre annars blir trovärdigheten i budskapen sämre.

Det arbetet startar vi män genom att vara goda föredömen inför varandra och för våra barn. Vi politiker borde kunna lova varandra att respektera och behandla kvinnorna i vårt samhälle och i debatter föredömligt fram till valen och lyckas vi med det så kan vi bara fortsätta. Målet borde vara att 8 mars blir en historisk minnesdag och inte en dag som påvisar och påminner oss om fortsatta brister.

MIKAEL STAFFAS (LIB)