DELA

Vi kan alla göra skillnad

Den 21 mars är det den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Som föreningar och takorganisationer, medlemmar i nätverket Åland mot rasism, strävar vi tillsammans till att sprida kunskap och engagera fler i att stå upp för människovärdet och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Vi tror på att människor med olika bakgrunder och kulturella erfarenheter kan leva tillsammans. Vi tror på ett samhälle byggt på gemenskap istället för på rädsla för det okända. Vi vill bygga broar och hjälpas åt att lära känna varandra.

Det åländska samhället är mångkulturellt, vilket länge bidragit till Ålands framgångssaga. Antalet invånare som är födda utanför Åland är i dag 10 000 personer, dvs 1/3 av befolkningen är inflyttade. Totalt talas 54 olika språk på Åland, och det finns 79 nationaliteter representerade och 95 födelseländer (Åsub 2014).

Rasism tar sig många skepnader så som kultur-, strukturell- och vardagsrasism, men är alltid kränkningar mot mänskliga rättigheter och värdighet. Rasismens idé är att skapa splittring mellan människor, och försvaga de band som binder samhällen samman. Rasism döljs idag bakom populistiska slagord. Även om man inte längre talar om biologiska raser, försöker personer med rasistiska/fascistiska åsikter mobilisera med förenklade omvärldsbeskrivningar och populistiska slagord. Genom att sprida fördomar och stereotypa föreställningar bidrar man till att möjliggöra kränkningar och diskriminering.

Vi har alla möjlighet att i vårt vardagsliv bekämpa fördomar och främja förståelse mellan människor. Det kan vi göra genom att reagera och agera mot skämt som bygger på fördomar, mot kränkande kommentarer eller alltför närgångna frågor. På så sätt kan vi tillsammans få bukt med de handlingar och kommentarer som minskar, osynliggör eller kränker, och skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga, och där hudfärg, religion eller vilket land man föddes i spelar mindre roll än vad vi har gemensamt och vilket samhälle vi kan bygga tillsammans. Kom ihåg att allt startar med dig själv. Handla som du vill att andra ska handla. På så vis kan vi starta en positiv spiral där alla respekterar varandra som människor.

Nätverket Åland

mot rasism

www.motrasism.ax